Fem tecken på att du passar som ledare

Den amerikanska affärstidningen Inc. har tagit fram fem punkter om vad som definierar en god ledare enligt amerikansk forskning. Tidningen Chef har publicerat listan som visar om du är född till ledare:

1) Du får enkelt kontakt med andra
2) Du skapar trygghet med din närvaro
3) Du visar upp medkänsla
4) Du är öppen och transparent
5) Du kan motivera andra

Läs mer i tidningen Chef