Höjda tröskelvärden och gräns för direktupphandling

Från den 1 januari 2018 har en höjning gjorts av de tröskelvärden som avgör när en offentlig upphandling måste annonseras på EU-nivå och när upphandlingen ska följa de delar av lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger på EU-direktiv.

För upphandlingar av varor och tjänster är det nya tröskelvärdet för statliga myndigheter 1 365 782 kronor. För övriga upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, landsting och kommunala bolag, är motsvarande tröskelvärde numera 2 096 097 kronor.

Byggentreprenadarbeten
För upphandlingar av byggentreprenadarbeten är det nya tröskelvärdet 52 620 561 kronor, för alla upphandlande myndigheter som ska följa bestämmelserna i LOU.

Ny direktupphandlingsgräns
Ändringarna påverkar även direktupphandlingsgränsen, det vill säga den gräns som avgör om en upphandlande myndighet behöver genomföra konkurrensutsatt (annonserad) upphandling, eller kan tilldela kontrakt utan något formellt upphandlingsförfarande.

586 907 kronor
Eftersom direktupphandlingsgränsen beräknas som en procentsats (28 procent) av det högre tröskelvärdet för varor och tjänster är den nya direktupphandlingsgränsen 586 907 kronor.

Denna direktupphandlingsgräns gäller för alla upphandlande myndigheter som ska följa bestämmelserna i LOU.

Gäller under 2018 och 2019
De nya tröskelvärdena kommer att gälla under 2018 och 2019, och ska tillämpas på upphandlingar som påbörjats den 1 januari 2018 eller senare.

Vid beräkningen av en upphandlings värde ska det sammanlagda värdet exklusive moms användas.

Text: Kristian Pedersen,
Advokatfirman Kahn Pedersen

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega