Partnertext från Riksbyggen

Empatisk projektledare bygger om i Göteborg

Tydlig kommunikation och ett empatiskt förhållningssätt till både boende och kollegor. Det är viktiga ingredienser i rollen som projektledare för Filippa Bengtsdotter, 28, vid Riksbyggen i Göteborg. Hon har också en fascination för samhällsbyggnad.

– Jag minns att jag tidigt i livet tyckte om att se hus och områden växa och ta form och tittade gärna på program om sådana projekt på TV, säger Filippa Bengtsdotter.

När det efter studentexamen och resor var dags att välja högskoleutbildning var valet därför inte svårt. Chalmers tekniska högskola i Göteborg erbjöd precis det hon sökte; en teknologie kandidatexamen i affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik. Som nyutexaminerad år 2018 var det dags att söka jobb.

Varför just Riksbyggen?
– Dels hade jag hört mycket gott om organisationen, dels ville jag komma till en större arbetsgivare där jag visste att det fanns mycket kompetens och stöd att få som ny på jobbet.

Har det visat sig stämma?
– Ja verkligen. Min närmaste chef är ett stort stöd. Överhuvudtaget tycker jag att jag hela vägen har fått bra stöd av både chefer och kollegor. Det är högt i tak på Riksbyggen. Att jobba med projekt handlar mycket om frihet under ansvar. Men det finns alltid någon nära till hands om jag möter utmaningar, till exempel ekonomer när det handlar om sådana frågor och jurister som kan ge stöd när det handlar om avtal, tvister eller andra kluriga frågeställningar.

Hur ser din arbetsvardag ut?
– Ombyggnadsprojekt är mitt övergripande fokus. Det kan till exempel handla om takbyte, installation av solceller, stambyten eller olika gårdsprojekt. Mina kunder är bostadsrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen. Jobbet består bland annat av möten med entreprenörerna, styrelser och boende. Jag jobbar dagligen med upphandling, uppföljning och ledning av projekt i olika skeden, från tidig utredning till garantitidens slut.

Vad har du på gång just nu?
– Främst ett stort och komplext projekt angående stambyte i föreningen Göteborgshus 20 med 340 lägenheter. Jag har varit med från utredningsskedet 2019 tillsammans med en konsult och en ombyggnadskoordinator. Projektet sker i fyra etapper och etapp ett i slutbesiktigades i slutet av februari. Allt ska vara klart sommaren 2024.

Vilka utmaningar stöter du på i det projektet?
– Husen är från 1950-talet och är vad vi brukar kalla ”romantiskt byggda”. Det innebär många speciallösningar och utmaningar längs vägen rent tekniskt. Det gäller att vara kreativ.

– En annan utmaning är kommunikationen med de boende. Våra ombyggnadsprojekt utförs med kvarboende, vilket naturligtvis gör att kommunikationen är viktigt när vi utför ett omfattande stambyte i boendes hem.

Bor de boende kvar under projektet?
– En del gör det. Vissa har valt att tillfälligt bo i ett sommarhus eller hos släktingar och vänner. Vi har också ställt upp åtta evakueringsbodar där man kan bo vid behov.

Hur tror du andra uppfattar dig i din yrkesroll?
– Jag försöker vara öppen, empatisk och positiv. Jag tror att jag uppfattas som lugn och tålmodig. Det är aldrig kul när någon blir upprörd men det händer förstås. Då gället det att skilja på sak och person. Och även i sådana situationer finns alltid stöd att få från kollegor och chefer.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Att det är så varierande och att få driva projekt från utredningsskedet till färdigt projekt. Framför allt är det roligt med stora och komplexa projekt då jag får jobba i team med kunniga kollegor och konsulter. Bland de första projekten jag var med om var att göra om fem lokaler till fem lägenheter. Detta projekt avslutades precis. Det är fortfarande de kreativa och utmanande processerna i jobbet som är intressanta.

Är det någon speciell del i jobbet som du brinner extra för?
– Hållbarhethetsfrågor. Alla dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ett fascinerande projekt var när vi byggde en solcellsanläggning på 16 tak till en bostadsrättsförening. Jag sitter med i en hållbarhetsgrupp här på kontoret i Göteborg och är också vår representant i en rikstäckande grupp för hållbarhet inom Riksbyggen, ombyggnad.

Hur upplever du kompetensutvecklingen inom Riksbyggen?
– Väldigt bra. Jag har fått gå många kurser, till exempel inom juridik och ekonomi, byggherrens ansvar, anbudsförfarande, hållbarhet, IT, förhandlingsteknik. Nu under våren ska jag delta i en utbildning i ledarskap.

Ser du en framtid inom Riksbyggen?
– Alla möjligheter till utveckling finns, kanske jobba med nyproduktion längre fram, bli senior projektledare, projektchef. Jag är öppen för alla möjligheter.

Filippa Bengtsdotter

Ålder: 28.
Bor: Göteborg, bostadsrätt.
Familj: Sambo.
Utbildning: Teknologie kandidatexamen år 2018 i affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Karriär: Biträdande projektledare vid Riksbyggen Göteborg från 2018. Projektledare inom ombyggnad från 2021.
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner, går en keramikkurs, löptränar med målet att springa Göteborgsvarvet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega