Stor skillnad mellan tvättprogram

Det lönar sig att välja det tvättprogram som tillverkaren använt för energimärkningen. Det visar Energimyndighetens nya test av tvättmaskiner. Alternativa program på samma tvättmaskin använder i genomsnitt 88 procent mer energi och 70 procent mer vatten.

De testade tvättmaskinerna är alla i den effektivaste energiklassen A+++. I testet ingick att jämföra det bomullsprogram som använts när energimärkningen togs fram med alternativa bomullsprogram på samma maskin. Energimyndighetens test visar att energimärkningsprogrammet är betydligt mer energieffektivt.

– Bomullsprogrammen som användes som jämförelse använder i genomsnitt 88 procent mer energi och cirka 70 procent mer vatten, utan att tvätten blir renare, berättar Ileana Hagelin som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.

Från energiklass A+++ till energiklass B
Att regelbundet tvätta i alternativa bomullsprogram i stället för energimärkningens program gör att energianvändningen ökar från cirka 170 kWh per år, som motsvarar en tvättmaskin med energiklass A+++, upp till cirka 290 kWh vilket motsvarar energiklass B.

I dag ska alla nya tvättmaskiner ha en symbol som visar vilket program som tillverkaren använt för energimärkningen. Symbolen, som är en stiliserad pil, är den samma på alla maskiner och ska underlätta för användaren att välja det mest energieffektiva programmet.

Fylld maskin är bäst
I testet ingick även att jämföra energianvändningen mellan en fylld och en halvfylld tvättmaskin.

– Även om många maskiner har blivit bättre på att känna av mängden tvätt så gäller fortfarande rådet att tvätta med helt fylld maskin, säger Ileana Hagelin på Energimyndighetens Testlab.

För en 40-graderstvätt går det i genomsnitt åt 67 procent mer energi för att tvätta två halvfyllda maskiner jämfört med en helt fylld.

Testet en del av revideringen av energimärkningen
Testet är en del i Energimyndighetens arbete med underlag inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna. Tvättmaskiner hör till de hushållsapparater som har haft energimärkning i mer än 20 år.

Energimärkningen är obligatorisk och gemensam för EU-länderna och gäller för ett 20-tal produktgrupper. Dessutom finns minimikrav i form av ekodesignförordningar som idag omfattar ett 30-tal produktgrupper.

EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven, för allt från belysning till värmepumpar, ska minska EU-ländernas elanvändning med 537 TWh per år till 2020. Som en jämförelse var den totala användningen av el i Sverige, inklusive förluster vid överföring, 140 TWh år 2016.

För mer information, kontakta:
Ileana Hagelin (Test av tvättmaskiner)
Tel: 016-544 23 80
E-post: Ileana.hagelin@energimyndigheten.se

eller

Lovisa Blomqvist (Ekodesign och energimärkning)
Tel: 016-544 22 72
E-post: lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega