Guide för energieffektivare tjänster

Vad behövs för att öka efterfrågan av energieffektiva produkter och tjänster? Hur ser beställarnas behov ut och hur kan leverantörerna svara upp till det?
Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och Energimyndigheten har ställt frågor till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industriföretag och lokalhyresgäster. Resultatet av intervjuerna finns nu samlade i en guide som vänder sig till installatörer och hantverkare.

I tio korta avsnitt ges konkreta tips och råd på hur leverantörerna kan hjälpa sina kunder att använda energi mer effektivt och samtidigt profilera sig som energitjänsteleverantörer.

Intervjuerna har visat att kunderna vill minska sin energikostnad och samtidigt efterfrågar ett hållbarhetstänk. Det finns behov av klarspråk, transparens och tydlig kommunikation i kronor – inte kWh – från leverantörssidan för att underlätta energieffektiviseringar.

– Många tjänster resulterar i effektivare energianvändning, men marknadsförs inte som energitjänster som minskar klimatpåverkan. Vi hoppas att Energitjänstguiden kan öka medvetenheten om att det är väldigt enkelt att bli en av kunderna uppskattad energitjänsteleverantör, säger Mikael Gustafsson, EEF.

Ladda ned Energitjänsteguiden här