Sista chansen energi-nätverka

Representanter för fastighetsföretagen som är med i energinätverket ByggEEss som drivs av Energikontor Sydost.

Fastighetsföretag som inte är med i nätverken för energieffektivisering kan fortfarande ansluta sig. Det säger Stefan Olsson på nätverket ByggEEss i sydost som vill ha fler medlemsföretag.

Ett 40-tal regionala nätverk för energieffektivisering startade under förra året. Här kan små och medelstora företag med en elförbrukning över 1 gigawattimma (GWH) få stöd att minska sin energianvändning, hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning samt individuell rådgivning av energiexperter från Energimyndigheten, högskolor, universitet och energikontor.

Nätverken arrangerar också träffar för medlemsföretagen för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Energinätverket ByggEEss som drivs av Energikontor Sydost var först i landet med att komma igång och hade den 18 januari sitt tredje möte i Karlskrona.

Stefan Olsson, projektledare och nätverkskoordinator på Energikontor Sydost.

Sista chansen
– Fastighetsföretag i vår region som ännu inte gått med kan fortfarande ansluta sig till ByggEEss. Det kan finnas ett fönster att gå med fram till april, men sen blir det för sent, säger Stefan Olsson, projektledare och nätverkskoordinator på Energikontor Sydost.

På mötet den 18 januari samlades nio fastighetsföretag i sydost för att lyssna när bland annat Karlskronahem presenterade sina satsningar på energieffektivisering.

De fick också träffa Mari-Liis Maripuu från CIT Chalmers som berättade hur man beräknar lönsamhet för energieffektiviseringsåtgärder och hur dessa kan genomföras. Dessutom fick företagen möjlighet att utbyta erfarenheter och berätta hur det går med energieffektiviseringen.

Medlemmar i ByggEEss
I ByggEEss ingår Bröderna Haglinds Fastighetsförvaltning, Smefast, Nordic Care, Bolunden, Topax, Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag, Victoria Park, Utklippan fastigheter och Karlshamns hus 11.

– Här har vi ett gäng fastighetsägare som verkligen vill satsa på energieffektivisering, något som är avgörande för att vi ska kunna nå energi-och klimatmålen för år 2020.” säger Stefan Olsson.

Han berättar att på nästa möte i maj samlar ByggEEss ihop resultat, sätter ett mål och utarbetar en handlingsplan för att nå målet. Man kommer även följa upp och kvalitetsgranska.

Femårig satsning
ByggEEss är ett av de totalt 40 regionala nätverken i Energimyndighetens nationella, femåriga satsning på energieffektivisering. Projektledare på Energimyndigheten är Albin Carlén.

– Företagen som engagerar sig i nätverken får på ett strukturerat sätt kunskap och lär sig jobba med de här frågorna i praktiken. De får tillgång till kompetensen som finns bland hos regionala och nationella experter, säger Stefan Olsson.

Företag som blir medlemmar i nätverken skriver på ett avtal som innebär att de ska vara aktiva och göra sin hemläxa. Att vara med i ett nätverk kostar en symbolisk summa, 10 000 kronor, och då får företagen tillgång till hela paketet av stöd och rådgivning.

EU-finansiering
Stefan Olsson berättar att huvuddelen av nätverksarbetet finansieras av EU-kommissionen via det Nationella regionalfondsprogrammet.

– Nätverksarbetet bygger på en tysk-schweizisk modell som fått bra resultat. Vi har hållit på 1,5 år och tycker att det här är en jättebra satsning.

Stefan Olsson anser att nätverken är ett bra sätt för fastighetsföretagen att lära sig hantera de nya energi- och miljökrav som kommer. Han påpekar också att detta är ett bra sätt att sänka sina energikostnader, stärka sitt varumärke och minska företagets miljöpåverkan.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

 

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Energikontor Sydost är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Kontoret stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås.

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega