Örebro får hjälp att handla upp energieffektivt

I Örebro testas nu en ny upphandlingstjänst som hjälper  bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag att energieffektivisera sina hus. Målet är minskad klimatpåverkan och en hållbar fastighetsförvaltning.

– Visst är branschen igång och sparar energi, men långt ifrån alla och alldeles för lite. Det finns så mycket mer lönsamt att göra säger Mikael Gustafsson, utvecklingschef på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av initiativtagarna till projektet Kvarteret Klimatspararna.

– Det här är ett sätt att även få med de små fastighetsägarna och få igång åtgärder som annars inte blir gjorda eftersom varken myndigheter eller hyresgäster ställer sådana krav.

Mikael Gustafsson

Svårt ställa rätt krav
Allmännyttiga fastighetsbolag kan i dag få upphandlingshjälp av HBV och Kommentus. En liknande tjänst saknas dock för privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Själva upphandlingen är ofta ett hinder för många mindre fastighetsägare. De har ofta svårt att ställa relevanta tekniska, ekonomiska, miljö- och klimatkrav på entreprenörerna, säger Mikael Gustafsson.

Så går det till
Så här går en upphandling: fastighetsägaren anmäler sitt intresse för att vara med i en upphandling som innebär energieffektivisering. Det kan handla om allt från ny belysning till isolering, fönsterbyten och nytt ventilation- och värmesystem. Anmälan är inte bindande.

Utvärdering efter varje entreprenad
När tillräckligt många inom ett begränsad geografiskt område anmält intresse görs upphandlingen av Kvarteret Klimatspararna med hjälp av tekniska- och upphandlingsexperter.

När upphandlingen är klar tecknar de som fortfarande vill vara med ett kontrakt med entreprenören. Efter varje entreprenad utvärderas entreprenören och funktionen på de nya produkterna. Upphandlingsarbetet finansieras via en provision från entreprenören.

Ska vara kvalitet
– Det är viktigt att det som installeras kräver så lite underhåll som möjligt och håller så länge som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid att upphandla kvalitet, vilket i längden höjer kvalitén på hela marknaden. I dag håller många produkter allt för kort tid eller behöver ständigt underhåll, säger Mikael Gustafsson.

Spar tid, pengar och klimat
– Genom upphandla tillsammans spar man tid, pengar, klimat och kan vara säker på att få rätt saker.  När flera fastighetsägare i samma område samordnar sig blir det även mer kostnadseffektivt och enkelt för medverkande leverantörer.

Pilotprojekt i Örebro
Först ut är Örebro kommun där projektet i samarbete med Fastighetsnätverket i Örebro län och Fastighetsägarna MittNord utlyser en gemensam upphandling av energismartbelysning för trapphus, garage och tomtmark. Upphandlingen genomförs till och med början av mars.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om Kvarteret Klimatspararna här

Utvecklingen av onlinetjänsten Kvarteret Klimatspararande görs i samverkan mellan Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Energieffektviseringsföretagen (EEF), Sustainable Innovation, Informationscentrum för hållbar byggande (ICHB) och Rise.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega