energimyndighetenNy guide till solel

På Energimyndighetens nya webbportal Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning.