Järfälla siktar på “Smarta Tak” för snabbare klimatomställning

Järfälla kommun tar nu ytterligare steg för att nå klimatneutralitet. Tillsammans med Barkarby Science AB och Savantic AB skapar kommunen möjligheter för klimatsmarta tak genom innovativ teknik som AI och IoT.

Tak är en underutnyttjad resurs i klimat- och miljöarbetet, särskilt som grönytor minskar i takt med förtätning av stadsmiljön. Samtidigt finns en osäkerhet i arbetet med gröna tak.

Kostnader i form av högre krav på bärighet och skötsel av grönytorna är tydliga, medan den samhällsekonomiska effekten fortfarande är relativt outforskad.

Detta prototyputvecklingsprojekt har ambitionen att ta fram en AI-baserad utvärderingsmodell som ska visa de samhällsekonomiska och klimatmässiga värden som gröna tak skulle kunna generera. Projektet planerar också att ta fram en IoT-lösning som kan hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak.

Kompletterar redan befintliga sensorer
Arbetssättet kompletterar det redan omfattande sensornätverk som finns i flera av kommunens fastigheter och hjälper fastighetsförvaltarna att reglera energiåtgång och tidigt upptäcka fel och brister.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kan använda vår testbädd för innovativa syften. Genom testbädden kan vi testa olika lösningar för att skapa förutsättningar för en klimatsmart stad som bidrar till biologisk mångfald och friskare luft, säger Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science.

Teknikutveckling är viktigt för att nå klimatneutralitet
Projektet är ett prototyputvecklingsprojekt som är finansierat av IoT Sverige, ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, där finansiärerna är Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

– Vi lever i en snabbföränderlig värld där innovation och teknikutveckling är mycket viktigt för att nå klimatneutralitet. Jag är mycket glad att Barkarby Science, kommunen och Savantic tillsammans kan erbjuda en lösning som binder samman digitalisering och attraktiv miljö för invånarna vilket bidrar till positiv samhällsnytta, säger Eva Ullberg (S) ordförande för Barkarby Science och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Källa: Järfälla Kommun

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega