Nu tändas tusen juleljus – hur får vi det brandsäkert?


Lars Brodin är brandsäkerhetsexpert och delar med sig av råd till dig som fastighetsägare om hur du bör tänka när det gäller säkerheten i tider av jul, nyår – och snödump.

Det är väl känt att december är en branddrabbad månad. December och januari är de månader då landets räddningstjänster har flest insatser till byggnader.

De flesta bränderna sker i bostäder där det ur ett förvaltarperspektiv kan vara svårt att påverka med direkta åtgärder. Däremot är det viktigt att genom information påverka beteenden i en brandsäkrare riktning.

I flerbostadshus bör de boende uppmuntras att se över sitt grundläggande brandskydd där brandvarnaren är den absolut viktigaste funktionen men där även brandfilt och en sexkilos pulversläckare bör ingå. Ett informationsbrev till hyresgästerna innan jul kan vara en god idé.

Vakta spisen!
Spisen är den värmekälla som leder till flest bränder i bostäder, men även i många andra verksamheter. De spisrelaterade bränderna ger upphov till stora skadekostnader varje år, egentligen helt in onödan.

I dag finns det teknik för att minska sannolikheten för spisbränder genom att installera så kallade spisvakter. Det finns spisvakter med olika funktioner men i grundutförandet detekterar en spisvakt om det är risk för brand och stänger av strömmen till spisen.

Vi bör alla medverka till att spisvakter installeras i högre utsträckning än idag, speciellt när det handlar om särskilt riskutsatta personer.

Norge är ett föredöme i det här avseendet. Där har installation av spisvakter varit ett lagkrav för alla nya bostäder sedan 2010. I Sverige är det inte ett lagkrav men en möjlig åtgärd med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag där den kan tillämpas.

Emballage och julpapper
En annan riskfaktor i jultider är allt emballage på lastkajer, i soprum, överfulla containers, med mera. Anlagda bränder är vanliga och anlagda bränder är ofta spontana handlingar där tillfället gör gärningsmannen.

En viktig åtgärd för att minska antalet anlagda bränder är att minska tillgången på brännbart och lättantändligt material genom en bra planering av återvinningsrutinerna.

Efter julen kommer nyår och därmed följer fyrverkerier. Det är ytterligare ett skäl att inte exponera brännbart material på balkonger, lastkajer med mera.

Snö som hindrar räddningsvägar
Så kommer plötsligt snön i stora mängder. I det sammanhanget är det viktigt att känna till att från flerbostadshus är en alternativ utrymningsväg via räddningstjänstens stegutrustning.

Därför finns det ofta räddningsvägar som är uppmärkta med skyltar runt byggnaden. Syftet med räddningsvägarna är att räddningstjänsten ska kunna komma fram och möjliggöra stegutrymning med bärbara stegar eller stegfordon.

Om dessa räddningsvägar är blockerade av snö eller fordon kan faktiskt människors liv stå på spel.

Sammanfattningsvis – ha en riktigt god och brandsäker jul!

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega