Vad händer efter att det har brunnit i fastigheten?

De flesta känner nog till vad som ska hända i det akuta skedet vid en brand, man ringer 112, sedan kommer räddningstjänsten och släcker. Men vad händer sedan, direkt efter att branden har släckts? Brandexperten ger dig insikt.

En brand i sig orsakar skador. Men även efter räddningsarbetet kan skador uppkomma – eller förvärras om inte åtgärder sätts in direkt.

  • Släckvatten kan tränga in i konstruktionen.
  • Rök sprider sig i byggnaden.
  • Kemikalier från brandgaser, i kombination med fukt, bildar en korrosiv miljö som förstör ytor och utrustningar.

Skadekostnader minskar med restvärderäddning
Restvärderäddning är ett koncept som är unikt för Sverige. Det är ett samarbete mellan försäkringsbolagen, räddningstjänsterna och Brandskyddsföreningen. I gränssnittet mellan räddningstjänst och försäkringsbolagens åtgärder minskas skadekostnaderna genom att i första hand göra torrt och rökfritt. Även andra åtgärder som omhändertagande av utrymda människor och skydd av miljön kan ingå i uppdraget.

I praktiken går det till så att den kommunala räddningstjänsten fortsätter att arbeta efter att räddningsinsatsen har avslutats. Uppgiften handlar primärt om att ta hand om överblivet släckvatten och ventilera ut brandgaser.

Restvärdeledaren är tillgänglig dygnet runt
Vid större insatser kopplas en så kallad restvärdeledare in som i sin tur kan ta ytterligare resurser i anspråk beroende på behov. Alla restvärdeledare är specialutbildade och har en bakgrund som brandbefäl, ett flertal med extrakompetens för att hantera miljörelaterade skador. Restvärdeledarna finns utspridda över landet och är tillgängliga dygnet runt, året runt.

Restvärdeledaren leder restvärdearbetet på mandat från försäkringsbolagen. Ofta påbörjas restvärdearbetet parallellt med att räddningsinsatsen pågår. Både räddningstjänsten och restvärdeledarna får ersättning från försäkringsbolagen för de uppdrag de utför genom Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Se till att vara försäkrad
Brandskyddsföreningens roll i sammanhanget är att hantera konceptet. Se till att det fungerar och utvecklas.

En fastighetsägare behöver bara tänka på en sak för att få tillgång till tjänsten – fastigheten behöver vara försäkrad, annars blir det ingen restvärderäddning.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega