Hur nära får sopkärl stå en byggnad?


Var i lagen om brandskydd kan vi hitta vilket avstånd som gäller för lagring av exempelvis lastpallar vid ett fönster eller uppställning av sopkärl intill en byggnad, för att det inte ska vara en brandfara eller i vägen för utrymning?

Avstånd mellan byggnader och brännbara föremål är inte reglerat genom lagar och föreskrifter, förutsatt att de inte utgör ett direkt hinder för en utrymning från byggnaden.

I det systematiska brandskyddsarbetet ingår att identifiera brandrisker och genomföra riskreducerande åtgärder.

I det sammanhanget bör man fråga sig vad som kan hända om det uppstår en brand i brännbara föremål som kan finnas intill en byggnad. Hur stort är avståndet till fönsteröppningar, brännbar fasad, takfot med mera? Behövs riskreducerande åtgärder?

Anlagda bränder
Det är också viktigt att vara medveten om att många anlagda bränder startas i utvändiga föremål. Bränder som sedan sprider sig till byggnader via fasad, fönster och/eller takfot till resten av byggnaden.

Det finns rekommendationer främst när det handlar om avstånd från byggnader till olika typer av sopbehållare och containers. I Brandskyddsföreningens goda råd-blad rekommenderar vi följande skyddsavstånd.

  • vid en kärlstorlek på högst 370 liter, minst tre meter till fasad.
  • vid en kärlstorlek på högst 660 liter, minst fyra meter till fasad.
  • öppen container, minst sex meter från fasad

Brännbart på lastkaj
Vidare bör man inte förvara brännbart material på en byggnads lastkaj. Lastpallar bör förvaras på ett lämpligt skyddsavstånd från byggnader beroende på upplagets storlek eller i förråd inne i byggnaden.

I de fall då det i praktiken kan vara svårt att ha tillräckliga skyddsavstånd till byggnaden kan alternativa lösningar vara brandklassade sopskåp, vanligen av betong, som kan ställas direkt intill en fasad.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega