Dig-IT Lab ska snabba på fastighetsbranschens digitalisering

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som samarbetar med fastighetsbolag och proptechföretag. Syftet är att undersöka hur vi kan minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.

Redan nu finns forskningscentrumet Live-In Lab på KTH, där man utför forskning kring bland annat alternativa boendemiljöer. Man har fullskaliga testmiljöer med allt från byggnad och installationer till boende och förvaltningsorganisation. Dig-IT Lab bygger vidare på detta och utökar sin samverkan med andra parter, bland annat flera fastighetsbolag och Proptechföretag.

Målen är att undersöka och optimera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd. Genom att samla in data från byggnaderna och bearbeta dessa hoppas man kunna skapa konkreta lösningar som kommer att minska byggnaders miljöpåverkan.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.

Virtuella testbäddar
I Dig-IT Lab kommer man att testa och utveckla virtuella testbäddar (Testbed Xn) för att undersöka allt från optimering av byggnadsprestanda och drift, affärsmodeller och organisation, hållbarhet och cirkularitet samt etik, juridisk efterlevnad och livslångt lärande.

Syftet är att Dig-IT Lab ska förverkliga potentialen av och maximera fördelarna med digitalisering under hela byggnadernas livscykel, från idé och planering, genom produktion och drift, till återvinning och rivning. Man hoppas att det ska leda till mer handlingskraftig kunskap och till utvecklingen av lämpliga kompetenser, vilket förhoppningsvis ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ledarskap inom digitaliseringen av den byggda miljön.

Digitala tvillingar ska testas
Dig-IT Lab kommer att bedriva forskning inom områden som ”digitala tvillingar”, optimering, drift, organisation, hållbarhet, cirkularitet. I en neutral miljö kommer man att kunna testa öppen och gemensam FoU och tekniköverföring.

En av frågorna är hur den digitala tvillingen ska byggas upp för att vara ekonomiskt hållbar. Till exempel vill man påvisa om och att det finns ett mätbart värde som kan ge ökade affärsmöjligheter för fastighetsägare – som kan locka denne till att investera i digitala lösningar.

Forskning på affärsmodeller

Agnieszka Zalejska Jonsson, KTH

Agnieszka Zalejska Jonsson är docent vid Institutionen för fastigheter och byggande och lektor i fastighetsekonomi och hon kommer att rikta sin forskarna mot just olika affärsmodeller:

– Olika innovativa lösningar, som till exempel digitala tvillingar, möjliggör interaktion och samkopplingar mellan den digitala och fysiska miljön. Därmed skapas en ny miljö och nya värden som organisationer behöver inkludera i sina affärsmodeller. Den digitala utvecklingen påverkar marknaden och verksamheters agerande.

Ny affärslogik behövs
Enligt henne kan vi förvänta oss att kunders upplevelse och beteende på fastighetsmarknaden kommer att förändras. Det kan komma att synas i vilka ytor som efterfrågas och vilka tjänster som önskas – vilket kan påverka hyresnivåer.

– Digital teknik påverkar företag, inklusive ramverk för affärsmodeller, kundupplevelse och interna processer. En ny affärslogik behövs som utmanar traditionella strukturer och interaktioner mellan olika aktörer, aktörsroller och dess beslutpåverkan. Det behövs också för att initiera radikala förändringar i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om forskningen på KTH i porträttet av Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dig-IT Labs partners

Dig-IT Lab drivs i samarbete mellan industriföretag, forskningsorganisationer och universitet i Sverige och ett flertal internationella forskningscentrum.

Akademiska partners och forskningsorganisationer:
RISE • Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd • Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) • Internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!)

Industripartners:
Akademiska Hus • Bengt Dahlgren • Castellum • Einar Mattsson • EQUA • Myrspoven • Noss Invest • ProptechCore • Sally-R • Schneider Electric • SISAB • Swegon • Vasakronan

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega