energi- och miljötekniska föreningen


Förstudie om geovärme Skåne

En förstudie om energi från djupgeotermi i Skåne pågår december 2017 till maj 2018 och drivs av Länsstyrelsen i Skåne, skriver Energi- och Miljötekniska Föreningen….


Vårens kurser inom Beställarkompetens

Energimyndighetens satsning på kompetenshöjande åtgärder kring energieffektivt byggande och renovering är förlängt till sista juni 2018. Innehållet i kurserna är anpassat till dig som behöver…
Bli en bättre beställare

Energimyndigheten satsar miljoner på kompetensutveckling av hela bygg- och fastighetssektorn för att öka kunskaperna om energieffektivt byggande och renovering. En av satsningarna heter BeställarKompetens och…