”Vi vill gärna välja egna vägar”

Willhem har sneglat väldigt mycket på andra branscher, bland annat Ikea. Vd Mikael Granath berättar om hur han ser på branschens största utmaningar.

Mikael Granath spelade en avgörande roll redan när Willhem bildades 2011. Tillsammans med fastighetsrådgivarna Pangea och ABG Sundal tog han fram själva företagsidén.

Tanken var att bilda ett bostadsbolag med institutionellt kapital i botten som skulle satsa på bostadsinvesteringar och som skulle kännetecknas av långsiktighet och seriös hantering av underhållet.

Idén presenterades för Första AP-fonden som blev intresserade och det blev startskottet för Willhem som idag är en av Sveriges största privata hyresvärdar med fastigheter i 13 svenska orter.

– Vi har hållit på i tio år och gått från att ha ingenting till att ha hus för 46 miljarder. Vi bygger och utvecklar hela tiden, och idag äger och förvaltar vi ungefär 26 500 lägenheter, säger Mikael Granath.

Att tänka nytt och annorlunda var en av idéerna bakom Willhem redan från början. Kan du ge några exempel på det?

– Det vi har jobbat mycket med under de här åren är att mejsla ut en stark värdegrund och kultur i bolaget. Det bygger bland annat på att vi är nyfikna och vi vill gärna välja egna vägar när vi gör saker. Det är ett tankesätt som genomsyrar hela verksamheten. Ett exempel är vårt renoveringskoncept som vi kallar Willhemlyftet, där vi renoverar lägenheter styckvis enligt en unik modell för inköp och logistik.

– Ett annat exempel är vårt ständiga förbättringsarbete med att höja våra kundbetyg. Grunden för det är våra medarbetares förmåga att hela tiden leta efter förbättringsmöjligheter ur ett kundperspektiv.

Ni skriver på Willhems hemsida att bolaget hämtar inspiration från andra branscher. Kan du ge några exempel på det?

– En utmaning för att utveckla Willhemlyftet har varit inköp och logistik av material. För att komma fram till de lösningar som vi jobbar med nu har vi sneglat väldigt mycket på Ikea. Ikea är globalt konkurrensutsatt och vi uppfattar att en stor del av deras lönsamhet kommer just från inköp och logistik. Vi har fått ta del av lite av den kompetens som finns på Ikea och försökt använda den i vår egen verksamhet.

– Vi har också rekryterat medarbetare med erfarenheter från andra branscher. För att ta ett exempel är ju hyresmarknaden reglerad i Sverige och jag tror att det skapar en viss passivitet när man jobbar i branschen. Så vi har medvetet rekryterat en del människor från hotellnäringen där man jobbar mycket med service eftersom man är så hårt marknadsutsatt.

Vilka digitala lösningar prioriterar ni på Willhem just nu?
– Det som just nu pågår är att vi arbetar med robotar i administrationen. Det är någonting som kommer utvecklas mycket mer, inte minst i förvaltningen. Vi jobbar även just nu med digitala visningar och digital kontraktshantering och kontraktskrivning.

Vilka är de största utmaningarna med att växa så snabbt som Willhem?

– En stor utmaning är att hitta de affärer som är nödvändiga för att kunna växa. Det är hård konkurrens och det är viktigt att ha en strategi som man håller sig till. Konkurrensen är absolut hårdare nu än när vi började 2011 och under pandemin har det intresset ökat ytterligare.

– Den andra stora utmaningen är att när man växer relativt fort så gäller det att få organisationen att utvecklas och hänga med i den expansionstakten. Det måste gå i takt. Vi har egna medarbetare hela vägen ända ut till bovärdarna. Så vi har byggt en ganska stor organisation för att vi tror att det är rätt ur ett kundperspektiv. Vi köper ju ändå mycket tjänster för det gör man som fastighetsbolag, men vi är ett ganska typiskt eget regi-bolag.

Hur påverkas Willhem av att ha en ägare som Första AP-fonden?

– För oss har det haft en väldigt positiv påverkan. Dels generellt för det ger oss legitimitet. Första AP-fonden har ett starkt varumärke, både på finansmarknaden och generellt, och det är klart att det har varit bra för oss. Framför allt när det gäller vår finansiering har vi haft stor nytta av att ha Första AP-fonden som ägare.

– Sen är det också så att när man ägs av Första AP-fonden ställer det krav på oss som bolag, alltså hur vi agerar och uppträder. Så sammantaget har det varit väldigt positivt att ha Första AP-fonden som ägare.

Vilken roll spelar Första AP-fonden för er finansiering?

– Första AP-fonden har skjutit till eget kapital två gånger och det var ganska tidigt. Men sen har vi skött verksamheten helt själva utifrån de pengar vi fick från början. Vi jobbar med lån och är stora låntagare. Vi emitterar obligationer och certifikat och lånar även i bank. Så vi är som vilket fastighetsbolag som helst. Och det är en medveten strategi från ägaren.

Du har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen, privata fastighetsbolag och kommunala bostadsbolag. Hur påverkar det Willhem?

– Om jag är vd och har mycket erfarenheter som jag kan dra nytta av när det gäller att driva och utveckla Willhem så är det givetvis bra för företaget. Jag tror inte jag hade kunnat göra det här som vi har gjort under de här åren om jag inte hade haft de här erfarenheterna. Det är ju erfarenheter som är uppbyggda under ganska lång tid och inte minst inom bostadsbolagsmarknaden. Så jag har stor nytta av det jag har gjort tidigare.

Under finans- och fastighetskrisen på 90-talet jobbade du först på bygg- och fastighetsbolaget Kullenberg som gick i konkurs och sedan på statliga Securum som avvecklade Nordbankens dåliga krediter. Hur har det påverkat Willhems expansion?

– I slutet på 80-talet och början på 90-talet var allt först hysteriskt positivt och blev sedan hysteriskt negativt. Den erfarenheten som man fick med sig under ganska kort tid med väldigt stora förändringar påverkar en som person. Det har jag nytta av när vi funderar på till exempel risker. Jag kommer ju ihåg alla de där turerna i början på 90-talet. Det glömmer man aldrig om man varit med om det. Willhem har ju växt fort, men det har varit kontrollerat. Så det finns en balans i hur vi har skött expansionen. Och det tror jag hänger ihop med mina erfarenheter.

Vilken är din viktigaste drivkraft?

– Jag är väldigt road av att driva, utveckla och förbättra verksamhet. I vårt fall handlar det om att förbättra resultat och se människor växa. Det är en kombination av flera saker som gör att verksamheten blir bättre. Mycket handlar om organisation och styrning. Så att man hittar bra sätt att styra och driva utvecklingen, för att hela tiden kunna bli lite bättre. Det är det som jag hela tiden kommer tillbaka till. Att våga att göra saker på ett lite annat sätt, kanske ingen dramatisk skillnad, men att hela tiden skruva så att det blir lite bättre.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Som vd för ett bostadsbolag har man en fot i finansmarknaden, en fot i bostadspolitiken och en fot i lokalsamhället. Det är något som jag tilltalas av. Ska man vara bra på det här är det ganska många saker att hålla reda på och få en balans mellan. Men jag tycker det är kul när det är komplext och lite besvärligt och det är det om man ska göra det här på riktigt.

Vilka är de största utmaningarna för bostadsbolagen idag?

– Jag tror att det finns en stor utmaning och potential i att effektivisera med hjälp av digitala lösningar. Det andra som jag tycker är en viktig fråga för bostadsbolagen framöver är hur vi ska kunna bygga nya hus för olika målgrupper. Vi testar lite grann, men det är otroligt svårt. På något sätt bygger alla samma produkt och det tycker jag är en stor brist på bostadsmarknaden för egentligen finns det ju väldigt många människor med olika behov när det gäller boende.

– Jag tror problemet beror på många olika saker. Det handlar bland annat om byggregler, hyressättning och många andra frågor som måste lösas för att skapa en större flexibilitet. Vi har testat med olika typer av leverantörer och har byggt upp internationella kanaler för att se om vi kan hitta till exempel billigare material och även försökt hitta internationella producenter, men vi har inte lyckats få fram något tydligt exempel på en lösning än.

Hur ser du på behovet av ny kompetens i förvaltningen framöver?

– Om man tar förvaltarrollen som vi har idag och om man jämför kompetensmässigt med när jag började för 20–25 år sedan, så är det helt andra krav på en förvaltare idag. Kraven har ökat ganska dramatiskt på flera områden och det har att göra med branschens utveckling. När man funderar framåt kan man bli lite fundersam. Det kommer ju generationsväxlingar och då måste man ju få in nya människor som är minst lika bra som de som lämnar. Och där tror jag det finns en generell utmaning framåt.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum

Snabbfakta om Mikael Granath

Ålder: 63
Uppväxt: Göteborg
Yrkeserfarenhet: Flera vd-uppdrag inom bostadsbranschen
Familj: Gift med Åse och två utflugna barn
Bor: västra Göteborg
Fritidsintressen: Segling, skidåkning
Dold talang: Snickra och bygga

Snabbfakta om Willhem

Huvudkontor: Göteborg
Orter: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås
Antal lägenheter: cirka 26 500
Total area: cirka 1 850 000 kvm, varav 92 procent är bostäder
Marknadsvärde: cirka 46 miljarder
Antal anställda: cirka 280
Ägare: Första AP-fonden

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega