Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Förstudie om geovärme Skåne

En förstudie om energi från djupgeotermi i Skåne pågår december 2017 till maj 2018 och drivs av Länsstyrelsen i Skåne, skriver Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Målet är att undersöka de geotermiska förutsättningarna i Skåne och hur en kombination av geotermisk värme och värmekraft skulle kunna användas för att ge både värme och el.

Studien omfattar även en undersökning av geologiska förutsättningar, energipotential, risker, utmaningar, miljöpåverkan och hur resultatet ska kunna bidra till gröna jobb och utveckling av ett geotermiskt kunskapscentrum.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega