Kommunbolaget som sparade 3,2 miljoner på minskad energianvändning

Foto. Sollentuna Kommunfastigheter AB

Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentuna kommun påbörjade, under pandemin, ett omfattande optimeringsarbete. Man hoppades sänka energiförbrukningen i fastigheterna och arbetet visar nu ett bra resultat – man har sparat 3,2 miljoner kronor.

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) och Sollentuna kommun har genom ett gediget arbete sänkt energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Som verktyg har man använt ett konstant ifrågasättande av inställningar på befintliga värme- och ventilationssystem.

Mätningarna har skett med klimatkorrigering, vilket innebär att det går att jämföra år mot år och att det inte gör någon skillnad om det ena året varit kallare än det andra. En kall januari förbrukar rimligen mera värme än en mild januari, klimatkorrigeringen kompenserar då för detta och ger en rättvisare bild av förbrukningen.

Goda resultat
Bolaget säger i ett pressmeddelande att de har ett stort fastighetsbestånd och att förutsättningarna förändras hela tiden; både externt i form av årstider, temperaturskillnader med mera, men även inuti fastigheterna i form av ombyggnationer och projekt.

Nu har man fått resultat av optimeringsarbetet. Förändringarna under januari-april, åren 2021-2022 är:

  • Kommunstyrelsens ägda fastigheter, som SKAB förvaltar: -15,3 %
  • SKAB:s ägda fastigheter: -11,3%

Tillsammans motsvarar minskningen ca 3,2 miljoner kWh.

Ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB Thomas Ardenfors, kommenterar sänkningen:
– SKAB arbetar metodiskt med att hålla nere kostnaderna för våra hyresgäster. Att vi nu kan visa på en omfattande sänkning av våra energikostnader är en mycket glädjande nyhet. Nu fortsätter vi detta arbete och alla andra pågående insatser för att fortsätta att kunna leverera verksamhetsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun och våra externa hyresgäster.

Teknisk förvaltare energi Sollentuna Kommunfastigheter AB, Robin Renman säger:
– Optimerar man förutsättningarna så ger det resultat, detta gäller förstås även tekniken i fastigheter. Detta är dock inte på grund av utbyte av teknik och utrustning – detta är till absolut största delen optimering av befintliga system. Man ger systemen och de tekniska installationerna så bra förutsättningar som möjligt, helt enkelt. Om du har en bil så vill du kanske att den ska dricka så lite bränsle som möjligt, i synnerhet nu med höga bränslekostnader. Fastigheterna fungerar precis likadant.


Källa: Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB)

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega