Arcona ska omvandla Micasas hus till seniorbostäder

Arcona har fått i uppdrag av Micasa Fastigheter att omvandla en tomställd husdel i fastigheten Jungfru Lona i Axelsberg till moderna seniorbostäder. Projektet är en totalentreprenad (ABT 06) om cirka 3000 kvadratmeter BTA med en kontraktssumma på cirka 47,5 MSEK. Bygghandlingsprojekteringen påbörjas omgående och byggstarten planeras till augusti. Projektet förväntas vara färdigställt i slutet av augusti 2025.

Renoveringen av husdel C kommer att innefatta rivning, fönsterbyten, balkongbyggnation, uppgradering av installationer samt ytskiktsrenovering för att resultera i 32 moderna seniorbostäder. Under och efter projektet kommer övriga delar av fastigheten fortsatt hysa befintliga hyresgäster såsom vårdcentral, vård- och omsorgsboende, apotek och restaurang. Det är därför av stor vikt att samtliga leverantörer visar stor hänsyn så att verksamheterna kan fortlöpa tryggt under hela entreprenadtiden.

-Projektet Jungfru Lona intresserade många anbudsgivare, där vi efter gedigen urvalsprocess valde att teckna entreprenadavtal med Arcona. Det känns bra att tillskapa seniorlägenheter i lokalutrymmen som varit tomställda en längre tid och där vi vet att efterfrågan är stor. Vi tror också att detta bidrar till den allmänna trivseln i Axelsbergs centrum. Vi är väl medvetna om de utmaningar som vi står inför med kvarvarande hyresgäster i våningen under produktionsdelen. Därför har vi arbetat fram en gedigen kommunikationsplan som skall hjälpa alla intressenter i byggprocessen. Vi ser fram emot att bjuda in våra nya hyresgäster till moderna och funktionella lägenheter i andra halvan av 2025, säger Olle Pihl, projektledare Micasa Fastigheter.

-Vi ser mycket fram emot att för första gången i ett byggprojekt få arbeta tillsammans med Micasa Fastigheter. Vår gedigna erfarenhet av och kunskaper om ombyggnationer, tillsammans med vår lyhördhet för kundens och hyresgästernas behov, kommer att gynna samtliga inblandade och leda till leverans av högkvalitativa seniorbostäder för allmänheten, säger Andreas Asplinger affärschef på Arcona.

Källa: Arcona

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega