Stora energibesparingar med små medel

flens_bostads_abFlens Bostads AB har hittat en metod för det lilla bostadsbolaget att få ner energiförbrukningen med 15–20 procent utan större investeringar.

Bostadsbolaget köper en molntjänst med självlärande och automatiserad flödesstyrning som reglerar efter inomhustemperaturerna med hjälp av temperaturloggar i lägenheterna. Temperaturen mäts i fem-minutersperioder och styr reglerdon och cirkulationspumpar.

olle_lindkvist_artikel

Olle Lindkvist, driftansvarig för energifrågor på Flens Bostads AB.

Olle Lindkvist, driftansvarig för energifrågor på Flens Bostads AB, höll ett föredrag om bolagets erfarenheter av systemet på Sabo-konferensen Energikicken den 28 november i Uppsala.

– Vi har lyckats få ner elförbrukningen och ta bort oljan. Men vi har haft väldigt svårt att sänka förbrukningen av fjärrvärmen. Vi har provat en massa tekniska lösningar, men alla styr på utomhustemperaturen och ingen fungerar riktigt bra, säger Olle Lindkvist.

Värdefullt råd
Olle Lindkvist berättade att innan systemet installerades hade hyresfastigheterna problem med ojämna inomhustemperaturer, obalans mellan lägenheter och ojämn vattentemperatur. Det var också svårt att åtgärda problemen i och med att bovärdarnas tekniska kompetens var ojämn.

– Flens Bostads AB har 1 750 lägenheter, 20 anställda och 115 miljoner kronor i omsättning. Jämfört med de stora drakarna har vi inte så mycket pengar att investera, men problemen är desamma.

I samband med ett projekt på Energikontoret i Mälardalen fick Olle Lindkvist rådet att ta kontakt med teknikkonsultfirman Dunderon som hjälper fastighetsägare att minska sin energianvändning.

Önskelista
Bostadsbolaget hade gjort en önskelista där man prioriterade nöjda hyresgäster och jämn inomhus- och vattentemperatur. Man ville också ha lägre energiförbrukning och fjärrvärmetaxor.

Ett annat önskemål var självlärande system för att minska behovet av att styra och reglera. Sen ville bovärdarna få information om vilka fastigheter som får problem och vilka problem det rör sig om.

För ett och halvt år sedan valde bostadsbolaget ut en fastighet med problem för att testa Dunderons tjänst som heter Dycon cockpit. Resultatet blev så bra att bolaget gick vidare och i dag finns systemet i 14 fastigheter med temperaturloggar i varannan lägenhet.

Få felanmälningar
Kostnaden för systemet är lite drygt 2 000 kronor i månaden per hyresfastighet. Temperaturloggarna sätts in i alla ytterlägenheter plus i form av ett ”Z” i lägenheter genom huset.

Vad har Flens Bostads AB fått ut av systemet? Olle Lindkvist konstaterar att inomhusklimatet blev jämnare och bara skiljer 0,1–0,15 grader och varmvattentemperaturen ± 2 grader.

– Felanmälningarna har nästan uteblivit. Vi har fått beröm av våra hyresgäster för att vi har jämn inomhustemperatur i husen där vi har satt in det här. Vi har en bit kvar att gå när det gäller temperaturskillnaderna mellan lägenheterna som är ungefär 1,5 grad i dag. Men vissa vill ha lite kallare och vi har 21,5 grader som medelvärde för fastigheterna.

Lägre taxa
Olle Lindkvist berättar att i fastigheterna med det nya systemet har energiförbrukningen minskat 15–20 procent i genomsnitt.

– Effektbalanseringen ger resultat. Vi fick hälften av höjningen på fjärrvärmetaxan till nästa år på grund av att vi har fått lägre effekttaxa på de här fastigheterna. Dessutom har vi fått ner returtemperaturen på fjärrvärmen som ligger mellan 20 och 40 grader. Det ger ju lägre miljöpåverkan naturligtvis.

Lärdomen är att bolaget ska ha fler anläggningar med självlärande och intelligenta system, så att man slipper var ute och reglera själv.

– Vi ska fortsätta med det här. Det här är så pass bra för oss. Vi fortsätter att plocka fastighet för fastighet, säger Olle Lindkvist.

Koll via mobilen
Systemet gör det möjligt att se fel i fastigheten. Bland annat ser man när en termostat inte fungerar, när silarna på fjärrvärmen börja sätta igen eller när ventiler i don inte fungerar.

En annan stor fördel är att om en hyresgäst ringer och klagar på att det är för kallt kan bovärden via sin mobiltelefon se vilken temperatur det är i lägenheten eller resten av huset. Det gör det möjligt att avgöra när man måste åka ut till en lägenhet.

– Vi har inte investerat en krona, utan vi köper det här som molntjänst. Vi står för fjärrvärmecentralen med ventiler och cirkulationspumpar och det är bra eftersom vi har problem med åska ibland. I somras så var det en krasch på en anläggning. Så vi ringde Dunderon och sa att det här får vi inte att fungera och de svarade att ”vi är redan på väg dit”.

För- och nackdelar
Olle Lindkvist ser få nackdelar med det nya systemet när han summerar sina erfarenheter.

– Det här är ju lite nytt och allt nytt är negativt. Man måste ställa om i huvudet. En annan nackdel är att det är svårt att använda för små förbrukare eftersom tjänsten kostar några kronor varje månad. Sen beror det på vilken energikostnad man har och hur mycket man kan spara för att få det att gå runt.

Men för Flens Bostads AB har fördelarna varit många fler än nackdelarna.

– Vi har varit med i utvecklingsarbetet och gått igenom och tittat på det här i fastigheten. Då har vi hittat andra grejer. Vi har fått aktivare bovärdar som tycker det här är bra. Vi köper en tjänst i stället för att investera och sen får vi en jättebra överblick över var energin tar vägen.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Resultat efter 1,5 år med nya systemet

 • Jämnt inomhusklimat ± 0,15 grader.
 • Jämn vattentemperatur ± 2 grader.
 • Färre felanmälningar.
 • Mindre temperaturskillnader mellan lägenheter, cirka 1,5 grad.
 • Minskad energiförbrukning, cirka 15 procent.
 • Effektbalansering, lägre fjärrvärmetaxor.
 • Lägre returtemperaturer.
 • Mindre miljöpåverkan.

 

Andra fördelar med systemet

 • Självlärande och intelligent system.
 • Identifierar fel och problem i fastigheten.
 • Stöder verksamheten.
 • Minskar/minimerar behovet av investeringar i teknik.

 

Lärdomar plus och minus

+ Delaktighet i utvecklingsarbetet
+ Att köpa en tjänst i stället för att investera.
+ Överblick över energiförbrukningen.

– Allt nytt är negativt.
– Svårt att använda för små förbrukare.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega