Idag Hållbarhetschef – imorgon VD

Stefan Lindsköld, vd och partner på Aktea.

Har vi missförstått vad Hållbarhet är?

Endast 6 av Sveriges 50 största börsbolag har en renodlad hållbarhetschef i ledningsgruppen, däribland inte ett enda bolag från samhällsbyggnad. Flertalet hållbarhetschefer kommer dessutom från en bakgrund inom PR och kommunikation.

Dessa klart nedslående fakta kunde vi läsa i Dagens Nyheter i oktober, vilket var starten på ett rätt omfattande snack på luncher och i den allmänna debatten. Jag undrar om vi inte har missförstått vad Hållbarhet verkligen handlar om.
Vi har nog alla någon gång pratat om vårt eget företags hållbarhetsarbete, kanske hört en hållbarhetschef berätta. Miljömässig hållbarhet är alltid intressant och inspirerande.

Klimatbelastning, energieffektivitet, återanvända material och elektrifierade transporter – det går att göra så mycket. Under punkten Social hållbarhet var det länge mer otydligt, men idag har de flesta större bolag någon form av agenda för jämställdhet, mångfald och inkludering.

Sorgebarnet har varit Ekonomisk hållbarhet. Jag lyssnade en gång på en hållbarhetschef som harklade sig lite och sa, och jag citerar, ”Det är klart att det är viktigt för oss med lönsamhet och så… för att kunna satsa på hållbarhet menar jag.”

Med vad vi visste då kunde jag inte annat än hålla med. Men detta håller på att ändras snabbt. Hållbarhet flyttar in i finansvärlden, och den verkar ha bestämt sig för att definiera vad begreppet hållbarhet verkligen ska betyda.

Finansmarknaden ställer krav
När Larry Fink, vd för Blackrock som sköter investeringar om tiotusentals miljarder kronor och bland annat är en av de största ägarna på Stockholmsbörsen, konstaterar att hållbarhet är centralt i deras investeringsbeslut och riskbedömningar – ”Sustainability will drive the way we manage risk, construct portfolios, design products, and engage with companies.” – så menar han inte bara klimathot, miljöföroreningar och mångfaldsarbete. De vill investera i bolag som de är säkra på kommer att överleva och utvecklas på lång sikt.

Även EU:s taxonomi för hållbara verksamheter är på väg i den riktningen. Idag handlar det mesta av diskussionen om verksamhetens energianvändning som grund för grön finansiering, men så kommer det inte att vara länge.
Min gissning är att det kommer att krävas avsevärt mer för de som vill kvala in som ”investment grade” i framtiden.

Det handlar om att vara Robust
Hållbar utveckling – såväl miljömässig och social som EKONOMISK – ska definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Ur det perspektivet är det inte svårt att hitta exempel:

Är till exempel våra bolag tillräckligt robusta för att klara sig igenom nästa kris liknande COVID-19 utan att statskassan åter igen behöver kliva in och låna från framtida generationer för permitteringsstöd, stödköp på obligationsmarknaden, osv? Är det verkligen en hållbarhetsfråga? Ja, om finansmarknaden börjar kräva av ekonomiskt hållbara bolag att de ska kunna säkra upp likviditeten även i kriser.

Hur ska man agera om en stängd cementfabrik kan leda till ”280 000 uppsägningar, liksom ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden och en avbruten klimatomställning” (DN sammanfattar Byggföretagens analys)? Det hade kunnat vara en brand, en bomb eller en storstrejk, men nu blev det en otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning.

Kommer finansmarknaden kräva att det ekonomiskt hållbara bolaget har robusta försörjningskedjor?

Ett tredje exempel skrev jag om i min förra krönika (augusti 2021). Klimatförändringarna tvingar fastighetsägare över hela världen att säkra sina fastigheter mot framtida värmeböljor, översvämningar, och andra effekter. Förväntar sig finansmarknaden att det ekonomiskt hållbara företaget redan idag investerar i långsiktigt smarta lösningar som naturlig skuggning, gröna tak och tilläggsisolering, för att slippa ökade driftkostnader och ytterligare klimatpåverkan i framtiden?

Hållbarhetschefen är central
Slutsatsen är att du som arbetar med hållbarhet kommer att behöva lägga avsevärt mer fokus på att läsa balansräkningar, granska värdekedjor, och diskutera kreditmarknaden framöver. ESG och hållbarhetsstrategier har blivit direkt värdepåverkande.

Med den utveckling vi har nu kommer nästa börsbolags-VD inte att kunna rekryteras ”från linjen”. Endast Hållbarhetschefen kommer att ha tillräckligt förståelse för alla delar av verksamheten för att kunna axla manteln. Ta din plats i ledningsgruppen, idag!

Stefan Lindsköld
redaktionen@forvaltarforum.se

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han är även initiativtagare till Samling för Solel, fastighetsbranschens mötesplats för strategi, lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega