En av fyra är otrygg i sitt bostadsområde

28 procent av svenskarna undviker att gå ut ensamma sena kvällar i sitt bostadsområde. Det visar Nationella trygghetsundersökningen 2018 från Brå.

Drygt var fjärde svensk som svarade på Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga i sitt bostadsområde eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma sena kvällar i sitt bostadsområde.

Andelen otrygga ökade påtagligt 2016 och har sedan dess legat kvar på samma högre nivå, skriver Brå i undersökningen som du finner länk till under artikeln.

23 procent av befolkningen uppger att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott, medan 12 procent ofta avstått från en aktivitet till följd av denna oro.

Kvinnor är oroligare
Unga kvinnor i åldrarna 20–24 år upplever störst otrygghet. Hela 42 procent av dem uppger att de valt en annan väg eller annat färdsätt för att de känt sig otrygga eller oroliga för att utsättas för brott.

Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent.

Även i andra åldersgrupper är det betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Andelen otrygga är särskilt stor bland de yngsta och äldsta kvinnorna i undersökningen.

Oro för utvecklingen
När det gäller svenskarnas uppfattning om brottslighetens utveckling tror 82 procent att brottsligheten har ökat under de senaste tre åren.

Även här har kvinnorna en mer negativ bild än männen. Andelen kvinnor som tror att brottsligheten har ökat är störst i de äldre åldersgrupperna, framför allt bland de allra äldsta.

Oron över brottsligheten i Sverige är lika stor som 2017. Undersökningen visar att 42 procent av befolkningen oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Här är det lika stor oro bland män och kvinnor, men i åldersgrupperna är oron störst i åldrarna 55–74 år.

Utsatta för brott
Oron är alltså stor, men hur många av svenskarna svarade att de hade utsatts för något brott?

Enligt undersökningen har 24,7 procent av befolkningen 2017 utsatts för brott mot enskild person, det vill säga misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning.

Andelen utsatta har ökat från 2016 då andelen var 23,1 procent.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega