Go for the best!

Fokusera oftare på det som fungerar bra i stället för det som fungerar dåligt så att medarbetarna får känna stolthet, skriver vår nya krönikör Ulf Nyquist.

Så här i början av hösten sitter många och väntar på de kundenkäter som årligen genomförs. I vissa organisationer där kunderna är nöjda och man hyllar sin fastighetsägare blir fokus på att jämföra sig med andra och kanske till och med konstatera att man kan sitta still i båten och inte blåsa på med stora förändringar.

I andra organisationer ser det annorlunda ut. Kanske finns det en klump i magen hos många medarbetare. ”Vad är kunderna missnöjda med i år? Är vi fortfarande under snittet på vårt NKI?” Frågorna är många. Det är lätt att fokusera på det som är problem och det som inte fungerar. Det lyser trots allt rött på en hel del ställen och ofta är det samma problem som förra året.

Fokusera på det som fungerat bäst
Varför inte vända på frågan och fokusera på vad det är som fungerar bäst. Det går att fokusera på små och stora saker i förvaltningen.

Varför är kunderna mest nöjda med ordningen i just den där tvättstugan eller grovsoprummet, eller varför är hyresgästerna mest nöjda i just det där kvarteret som ser likadant ut som tio andra kvarter?

Känna stolthet
Det kan bli en spännande övning för organisationen att verkligen få analysera det bästa och försöka förstå varför det är bäst just där. Det är viktigt för alla medarbetare att få känna stolthet för det man gör och det man har ansvar för, det innebär att medarbetare växer.

Att ta med sig resultatet från den analysen till övriga delar av organisationen kan många gånger ge ett bättre resultat på sikt än att försöka komma till rätta med de största problemen.

Det finns ju alltid flera dimensioner i resultaten från enkätundersökningarna och jag tror att det är viktigt att hitta en bättre balans mellan det som fungerar bra och det som inte fungerar.

Styrkebaserad teamutveckling
För några år sedan genomförde vi i min dåvarande organisation ett omfattande arbete kring styrkebaserad teamutveckling med förvaltare, bovärdar och husvärdar. Grunden var kundenkäten och grupperna fokuserade på att hitta gemensamma positiva målbilder för att utveckla grupperna och sitt sätt att arbeta.

Ett på många sätt lyckat projekt som fick upp ögonen för många medarbetare att fokusera på våra styrkor snarare än våra svagheter. Modern forskning visar att positiva tankar drar igång lyckohormonet dopamin.

Positiva tankar förlänger livet
För några år sedan läste jag läkaren Nisse Simonsons bok ”Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?” och fick mig en nyttig tankeställare då jag förstod att positiva tankar till och med kan förlänga livet.

Så frågan är om det värt att lägga en massa kraft på att hitta det som fungerar dåligt eller om det ger mer och är viktigare (och roligare) att hitta det som fungerar bäst. Mitt svar är: go for the best!

Ulf Nyquist
redaktionen@forvaltarforum.se

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos  Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega