Hjälp, vi har fått råttor i fastigheten!

Att råttor är ett växande problem är det nog ingen som missat. Men mängden råttor har inte ökat, det är mängden råttor vi ser som ökat. Detta beror på en mängd olika saker men en av dem är det ökande byggandet. När vi bygger – gräver och spränger – förstör vi råttornas naturliga habitat och tvingar dem ovan mark och till nya platser.

Brunråtta
Brunråttan (Rattus norvegicus) trivs nära människan så som i kloaker, källare, lador, soptippar med mera då det finns rikligt med föda i sopor och avloppsledningar. Det finns också undangömda platser i och omkring hus där råttan har ett bra skydd och boplatser.

Biologi
Råttor är omnivorer, allätare. Lever de i naturen har de oftast växtdelar som huvudföda; som frön och nötter. Brunråttor är så kallade kulturföljare, de äter allt som vi människor lämnar efter oss i form av sopor men också papper, plast med mera. Råttorna äter också animaliska produkter som andra döda djur, till och med sina egna döda artfränder.

Brunråttan blir ca 18-20 centimeter långa, svansen inte inräknad. Hanar kan väga upp till 500 till 600 gram. Färgmässigt är de i regel bruna ovanpå och grå på undersidan. Råttan har en spetsig nos och en kluven överläpp med runda tjocka öron. Tänderna på råttan växer under hela råttans livstid, det är anledningen till att den måste gnaga hela tiden för att förhindra att tänderna växer obehindrat.

Råtthonor föder generellt 7-8 ungar per kull men kan få 12 ungar eller mer. Vid riklig tillgång på mat kan en råtthona få en ny kull var 3-4 vecka. Råttor blir könsmogna vid 2-4 månader vilket innebär att en ökning av råttpopulationen kan gå extremt snabbt.

Råttor kan sprida smitta via sin urin och avföring, till exempel salmonella. De kan också göra skada på våra tillhörigheter som böcker, kläder eller elkablar.

Förutom salmonella kan brunråttan även sprida annan smitta, som mul- och klövsjuka, trikinos och pest.

Hur kan jag förebygga råttproblematik i min fastighet?

  • Ta bort växtligheten intill fastigheten. Den erbjuder skydd för råttan samt möjlighet att klättra på och ta sig in i fastigheten längre upp. Om du inte kan ta bort växtligheten, se till att den är kortklippt och inte erbjuder ett skydd för råttorna.
  • Samla inte löv och bråte och låt det ligga, släng det på en gång.
  • Plantera inte bärbuskar och fruktträd nära fastigheterna, det lockar till sig råttor.
  • Täta håligheter i fastigheten. Gör det regelbundet då hål kan ändra sig över tid. Råttor kan ta sig in i ett hål som är 2 centimeter.
  • Ventiler och hål som inte kan tätas – täck dem med metallnät med en maskvidd på högts 10 millimeter och en trådtjocklek på max 0,7 millimeter. Tänk på att fästa metallnätet ordentligt.
  • Mata inte fåglarna – matar du fåglarna matar du råttorna. Dessutom innehåller fågelmat vitamin K vilket är ett motgift till råttgift vilket kan göra råttorna immuna mot råttgift.
  • Se till att lock på sopbehållare samt att soprummen är täta.
  • Se alltid till att det finns vatten i vattenlåset och ha ett gallerlock av metall. Råttorna äter sig igenom plast utan problem.

Hur vet jag om vi har råttor?
Det vanligaste är att man upptäcker spår av råttan som avföring eller söndergnagda saker. I vissa fall så ser man själva råttan. Avföringen är ungefär stor som ett riskorn, mörkbrun och har en avsmalnad spindelform.

Vad ska jag göra nu?
Kontakta ditt saneringsbolag, de är bäst lämpade att ta fram en plan för att lösa problemet.

Skadedjursförsäkring och åtgärder
Som fastighetsägare är du skyldig att ha en skadedjursförsäkring eller avtal med ett skadedjursföretag samt att agera skyndsamt när en anmälan om ett skadedjur kommer in.

När man väl upptäcker råttor inne så är det viktigt att åtgärda det snabbt då råttan sprider smitta, är obehaglig för de boende samt att den kan skada den boendes inventarier.

Hur man blir av med råttan kan ske på lite olika sätt men det vanligaste är att sätta ut råttfällor och försöka fånga råttan på så sätt. Det finns både humana (fångstfällor) och dödliga fällor (också kallade råttfällor) att tillgå.

Utöver det finns ett antal ”smarta” produkter på marknaden, det som är unikt för dem är att inget förgiftat bete behöver användas, vilket är bra för miljön. Vilken som är bäst att använda är upp till det upphandlade saneringsbolaget.

Chantelle Small
Förvaltningsstöd och skadedjursexpert för Boende & Lokaler på Stockholmshem

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega