Patrik Hall blir tillfällig VD för Rosengård Fastighets AB till hösten 2025

Foto: Miriam Preis

Rosengård Fastighets AB:s VD Petra Sörling kommer att vara tjänstledig fram till hösten 2025. Under den tiden går Patrik Hall in som VD i bolaget.

Sedan november 2021 är Petra Sörling ordförande i internationella bordtennisförbundet (ITTF). Ett mandat som sträcker sig över fyra år. Sedan 2022 har Petra varit tjänstledig på halvtid från sitt uppdrag som VD för Rosengård Fastighets AB och from 1 mars 2024 har Petra önskat att vara helt tjänstledig fram till nästa stämma i ITTF 2025.

Petra Sörling har varit VD i Rosengård Fastighets AB sedan bolaget grundades 2017 och kommer under tjänstledigheten adjungeras in i styrelsen.

– Jag är tacksam över att få möjligheten att stanna kvar i Rosengård Fastighets AB som adjungerad i styrelsen för att sedan komma tillbaka efter tjänstledigheten. Bolaget är inne i en mycket spännande fas då vi i december fick detaljplanebesked för stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, säger Petra Sörling.

Patrik Hall går in som tillförordnad VD i Rosengård Fastighets AB den 1 mars och ersätter Petra Sörling under hennes tjänstledighet. Patrik Hall är sedan bolaget bildades Heimstadens representant i styrelsen.

För att ytterligare stärka upp organisationen och ledningen under Petra Sörlings tjänstledighet kommer Jens Ringö få ett utökat ledningsansvar i rollen som Fastighetschef.

CFO Karin Antonsson samt Marknads- och Kommunikationschef Jenny Tebäck ingår fortsatt i koncernens ledning.

Källa: Rosengårds Fastighets AB

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega