Partnertext från Momentum

Tuffa klimatmål kräver överblick och kontroll

Helena Berggren, Business Controller, Fortinova Fastigheter

För Fortinova Fastigheter, med huvudkontor i Varberg, står hållbarhet och energieffektivitet högt upp på agendan. Målet är att minska vattenförbrukning årligen med 1,5 procent och att minska energiförbrukningen med 2 procent, fram till 2030.

– Vi behövde ett energiuppföljningssystem och eftersom vi ska byta till Momentum Fastighet låg Momentum Energi nära till hands, berättar Helena Berggren som är Business Controller på Fortinova. Det var flera saker som vi föll för. Utöver det visuella tyckte vi om att det var enkelt att få automatiska importer av mätdata och möjligheten att göra så att olika roller kan se olika data. På så sätt ser du varken mer eller mindre än det du behöver för att kunna utföra ditt arbete.

Hur har ni jobbat med energiuppföljning innan?
– Vi läste av förbrukningen från faktura och fick in förbrukningssiffror i ekonomisystemet. Anledningen till att vi i stället ville ha ett energiuppföljningssystem var att vi upplevde att det var svårt att få någon överblick av data som samlades vilket gjorde det svårt att dra slutsatser. Vi kände helt enkelt att vi inte hade tillräckligt bra kontroll.

Enklare att följa fastigheternas resultat
I arbetet som Business Controller hanterar Helena Berggren budget och resultatuppföljning vilket inkluderar driftskostnader.

– Just det att vi kan sätta mål i systemet och följa upp dem årligen mot hur vi ligger till är väldigt bra. Tidigare när vi har gjort exempelvis klimatbokslut har vi haft hjälp av en extern aktör som har beräknat våra koldioxidutsläpp. Nu med Momentum Energi tänker vi att vi ska kunna göra det själva.

Snabb implementering
Införandet av Momentum Energi tar inte mer än åtta veckor från start till mål. Med stöd av digitalt utbildningsmaterial lär sig kunderna systemet på egen hand och minskar därmed behovet av konsulter.

– Jag tror både jag och min kollega Göran var väldigt förvånade – är vi redan klara? Det har gått så snabbt.

Berätta om införandet?
– Vi har inte riktigt dykt på några speciella problem. Den största utmaningen skulle jag säga har varit att läsa över strukturen från vårt nuvarande fastighetssystem till Momentum Energi. Där behövde vi fundera för att komma fram till vilken data vi skulle ta ut. När vi väl hade fastslagit det tycker jag att införandet gick väldigt smidigt.

– Som Helena säger är just övergången mellan systemlösningar ofta den besvärligaste delen av ett systembyte. Vi föreslår ofta att kunderna ska se det som en möjlighet till en nystart. De får chansen att se över sin uppföljning från grunden och därmed också få ett system som bygger på de erfarenheter de lärt sig med tiden, säger Marcus Wilkens, som är verksamhetkonsult på Momentum Energi.

Utforskar data och visualisering
Fortinovas strategi med Momentum Energi framåt är att ta en sak i taget. Först säkerställa att de har en grundförståelse för diagram, tabeller och data för att sedan bygga på med mer funktionalitet.

– Vi har försökt att avgränsa oss så vi inte drunknar i all data och alla möjligheter som finns. Just nu testar vi oss fram. Vi använder förinställda diagram och grafer, men framöver vill vi också lära oss att bygga egna.

Tips till andra som ska göra samma resa?
– Ja, det är att avsätta tid och fokusera på strukturen. Hur vill ni exempelvis strukturera era fastigheter och vilka mätare ska ligga på vilket ställe? Var inte rädd att ställa frågor till Momentums experter. Vi har haft jättemånga frågor, som man ibland har trott är lite konstiga eller dumma, men de har gjort att vi har lärt oss systemet snabbare.

Nästa steg
Med Momentum Energi på plats är nästa steg att lägga in taxor så att det går att göra budget och prognoser. Man kommer också att börja använda emissionsfaktorer för att beräkna koldioxidavtrycket.

– Jag tänkte att nu sätter vi av tid för själva införandet och sedan är det klart, men jag känner mer och mer att det faktiskt är nu efter införandet som arbetet börjar, avslutar Helena Berggren.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega