Hur mycket får jag störa mina medarbetare utanför arbetstid?

Som medarbetare kan det ibland finnas behov av att få feedback och svar på frågor från sina kollegor, även när arbetstiden är slut för dagen. Men hur ska en arbetsledare tänka och agera för att inte ”störa” och skapa stress?

Fråga:
Jag är idag ledare och har ca 10 medarbetare. Senaste tiden har jag funderat kring hur mycket jag som chef får ”störa” mina medarbetare efter jobbtid och även ibland under ledighet. Vi är mitt uppe i en omorganisation och har ibland behov av att ställa frågor. Jag förstår såklart att jag inte överdrivet ska störa i tid och otid, men ibland behöver jag dem på icke arbetstid. Ibland kan det också vara skönt att själv skicka iväg ett mail och stänga datorn, men är samtidigt medveten om att när jag skickar över en arbetsuppgift till en medarbetare som kanske läser mailet på kvällen, så kan denne börja bearbeta det och även svara. Vi är ett medelstort företag på 400 anställda och kan inte ha policys till precis allt. Ge gärna lite tips och råd hur jag som ledare kan tänka och agera.

Svar:
Hej och tack för din fråga. Du är inte ensam om att fundera kring dessa frågor kring var gränsen går och vad som är rätt eller fel. Det finns i Sverige inga formella regler eller lagar som reglerar detta och att sätta policys för precis allt i ett företag är också svårt. Att ”störa” kan för en person eller ett team i ett företag vara helt naturligt och för ett annat onaturligt.

Det finns flera länder som infört mailförbud efter arbetstid. En ny lag i Frankrike ska ge anställda rätt att ”koppla ned” och slippa krav på att läsa e-post och andra meddelanden efter arbetstid. Men lagen är omstridd och det finns olika åsikter om den verkligen kommer att få något reellt genomslag. I Portugal är det olagligt för chefer att kontakta medarbetare efter arbetstid. Den som skickar mejl på kvällskvisten eller ringer på helgen kan dömas till böter. Dessutom har föräldrar med sjuka barn rätt att jobba hemifrån.

Tre begrepp inom modernt ledarskap
Jag tänker istället vi kan reda ut tre begrepp inom området ledarskap som är viktiga inom ett modernt ledarskap som bottnar sig inom teamfokus, självledarskap som resulterar bland annat i tillit, trygghet och inkludering.

  • Teamfokus. Ett viktigt verktyg för dig som chef är att involvera hela ditt team och att ni TILLSAMMANS sätter era regler i gruppen. Genom detta skapar ni tillsammans regler. Genom att forma ramar för samverkan i gruppen kan du som ledare skapa tydlighet, inte bara för att prata kring hur ni hanterar toppar och dalar, utan all typ av arbetsfördelning och teamarbete.

    Genom att skapa gemensamma regler kan hela gruppen agera utifrån givna ramar och hur gruppen förhåller sig till detta. I teamet skapas också en feedback-kultur och även tillit till gruppen och ledaren. Alla blir ansvariga för varandra. Inte bara ledaren.

  • Självledarskap. Självledarskap är relevant både i arbetslivet och i privatlivet. Det handlar om att ta egen kontroll över situationer och ta kontroll över sitt, istället för att projicera på omständigheterna. I detta fall, där du ställer frågan kring tid, handlar det om att just kunna säga nej. Det kan som medarbetare vara svårt att säga nej, men har hela teamet skapat en regel för detta gör det en bättre för att samverka.

Resultat av att jobba på detta sätt med teamfokus och självledarskap blir att ni tillsammans skapar tillit, trygghet och inkludering i ert team.

Varmt lycka till!
Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega