Måste en arbetsgivare acceptera alla typer av extraknäck?

Det har genomförts flera olika förändringar i Lagen om anställningsskydd. En reglering hindrar en arbetsgivare att förbjuda så kallade parallellanställningar. Vad omfattas av den nya lagregeln och måste en arbetsgivare acceptera extraknäck?

I och med att EU:s arbetsvillkorsdirektiv i juni implementerades har det tillkommit en Las-reglering som hindrar en arbetsgivare att förbjuda bisysslor och extraknäck, så kallade parallellanställningar.

Vilken bisyssla omfattas av den nya lagregeln?
Den nya bestämmelsen tar sikte på bisysslor som är en anställning hos annan arbetsgivare. Är det en så kallad parallellanställning får inte arbetsgivaren, som huvudregel, förbjuda detta.

En bisyssla kan vara föreningsaktivitet, ideellt arbete eller hobbyaktivitet. Bisysslor som inte är anställningar omfattas inte av lagregelns innehåll och innebörd.

Många kollektivavtal på arbetsmarknaden har särskild reglering vad gäller uppdrag eller bisyssla av mer omfattande slag som inte utförs i form av en anställning.

Kan arbetsgivaren trots den nya lagregeln förbjuda en parallellanställning?
Det kan låta märkligt att en arbetsgivare numera måste acceptera att anställda kan komma att ha även en annan anställning. Men ingen regel utan undantag!

Den andra anställningen får inte vara arbetshindrande, konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet som kan orsaka skada eller vara en förtroendeskadlig bisyssla.

När det gäller konkurrerande verksamhet räcker det inte att enbart konstatera att den andra arbetsgivaren bedriver, en med arbetsgivaren konkurrerande, verksamhet. Det måste konstateras att det finns en risk för skada.

Ett arbetshinder kan handla om att arbetstagaren inte hinner eller orkar med sitt arbete hos arbetsgivaren. Att en bisyssla kan vara förtroendeskadlig kan innebära att tredje mans förtroende för arbetsgivarens verksamhet kan komma att påverkas. Tredje man kan i ett fastighetsbolag vara hyresgästerna.

Kan arbetsgivaren efterfråga information om parallellanställning?
Den nya bestämmelsen innebär inte någon begränsning för arbetsgivaren att kräva att arbetstagaren lämnar information om sina eventuella andra anställningar. Det gör det möjligt för arbetsgivaren att göra en bedömning av om anställningen faller inom huvudregeln eller under något av undantagen.

Susanne Svensson
Förhandlare/rådgivare Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega