Möt en av finalisterna i tävlingen om energiuppföljning

Fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Men ny teknik kan hjälpa förvaltare att kapa energianvändningen. För att skynda på utvecklingen startade Fastighetsägarna en tävling som utser Sveriges bästa energiuppföljningssystem.

Med cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, ligger fastighetsbranschen i topp när det kommer till klimatpåverkan. Det är å andra sidan inte så konstigt. Miljontals kvadratmeter ska värmas upp och kylas ner, samtidigt som underhåll och nyproduktion skapar ytterligare utmaningar.

Men i takt med att fastigheterna blir smartare, uppkopplade och mer energieffektiva minskar utsläppen från uppvärmningssystemen. Kraven på energiuppföljning och energirapportering fortsätter dock att öka.

Tävling som främjar utvecklingen av nya tjänster
För att skynda på utvecklingen av digitala verktyg och system som underlättar energiarbetet startade branschorganisationen Fastighetsägarna en tekniktävling för olika energiuppföljningssystem. Syftet med tävlingen är att skapa förutsättningar för fastighetsägare att snabbare kunna ta kontroll över sin effekt- och energianvändning. Juryn kommer att ta faktorer som till exempel användarvänlighet och som gör energiuppföljning smartare i åtanke. I årets upplaga deltar totalt 14 bidrag.

Märta Falck, Momentum

En av deltagarna, som också har tagit sig vidare till final, är Momentum. Deras energiuppföljningssystem samlar in, bearbetar och analyserar energidata direkt från fastigheterna.

– Energiuppföljning har gått från något som är bra att ha, till att vara något man faktiskt måste ha idag, säger Märta Falck, affärsområdeschef för Momentum Energi.

Följa upp mål och se trender
Momentum har skapat en plattform som användaren kan nyttja för att följa energistatistik dynamiska rapporter, följa statistik och exportera olika typer av data. Som förvaltare kan man till exempel exportera ut energiförbrukningen för alla fastigheter av ett visst energislag. Eller energiförbrukningen för de fastigheter med FTX-ventilation.

– Man följer enklare upp sina mål och identifierar trender. Man kan också jämföra sina fastigheter mot exempelvis EU:s taxonomi samt förutse framtida behov, säger Märta Falck.

Högre krav på användarvänlighet och snabbhet
Idag går teknikutvecklingen i en rasande takt, och det gäller att hänga med. Produkter och tjänster, speciellt molntjänster, måste vara användarvänliga, menar Märta Falck och lyfter fram det som en av anledningarna till att bolaget har tagit sig vidare till final i tävlingen.

– Förväntningarna på gränssnitt för mjukvara har höjts radikalt de senaste åren. Man måste kunna använda och förstå allt utan problem. Det kommer bara bli viktigare och viktigare, säger hon och fortsätter:

– Men det är viktigt att inte kompromissa med innehållet. Det är en tuff balansgång, men det är en av nycklarna. Och det måste gå snabbt, för tålamodet är inte stort idag.

Nya EU-krav skapar incitament

Göran Danling, Riksbyggen

I en historiskt sett konservativ bransch tar förändring tid. Det gäller även nya tekniska lösningar. Men med nya EU-krav runt hörnet väljer många fastighetsägare att skynda på processen. En fastighetsägare som har valt att använda Momentums energiuppföljningssystem är Riksbyggen.

– Vi har till exempel data om uppvärmningssätt, årtal eller typ av ventilation. På så sätt kan vi följa upp allt över tid, och se vad eventuella åtgärder faktiskt ger, säger Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen.

– Vi kan också se om de kunder som köpt våra optimeringtjänster ser förbättringar tack vare det.

Integrerat med egen databas
Eftersom Riksbyggen är en nationell aktör som finns över hela landet underlättar det när alla jobbar i samma portal och följer samma rutiner. Möten går snabbare, besluten blir bättre. Även innovationen ökar, menar Göran Danling.

– Vi har integrerat vår egna fastighetsdatabas i systemet, vilket gör att strukturen i vårt interna system återspeglar sig i det. På så sätt så får vi per automatik in vissa viktiga faktorer som kundnummer och annan information, säger han.

Manuellt arbete måste man räkna med
Även om mycket sker per automatik kräver systemet fortfarande en del fotarbete för att hämta in all nödvändig information. Likt många andra system måste man lägga in information som ventilationssystem, koppla samman systemet med ducar och andra installationer.

– Man får räkna med att det blir lite arbete med att knacka in en del information manuellt i systemet, säger Göran Danling.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Tekniktävling för bättre energiuppföljningssystem

Arrangörer av tävlingen är Fastighetsägarna. Även Bebo och Belok är delaktiga i insatsen.
Finansieringen för tävlingen står Energimyndigheten för. För att specificera tävlingens kravspecifikation har man tagit hjälp av en referensgrupp på cirka 20 fastighetsägare.
Utvärderingen pågår just nu och Ecoguard, Momentum och Siemens är de tre finalisterna.
Vinnaren presenteras på Fastighetsmässan den 14 september.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega