SKB låter boende dela verktyg för ökad social och klimatmässig hållbarhet

För att minska klimatpåverkan och hjälpa de boende, testar SKB nu delningsskåp i två kvarter. I skåpen finns verktyg och produkter för hushållet, hobbysysslor, trädgård och hemmafix. Det sker med tillit, utan kontroll och digital registrering.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening som utgörs av föreningens boende och köande medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att engagera sig på olika sätt i föreningen och tillsammans med sina grannar kan de som bor, bidra till trivsel och gemenskap. Nu tar SKB delaktigheten och delandet ett steg längre.

– Många hemmafixare köper redskap som sedan knappt används. Genom att samsas om produkter och resurser kan vi både spara pengar och minska vår klimatpåverkan. I skåpen finns verktyg och produkter för hushållet, hobbysysslor, trädgård och hemmafixaren, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Tror på tillit – skippar kontroll
Vad som skiljer SKBs delningsskåp från dem som redan finns på marknaden är tilliten. Kvartersrådet som fungerar som en lokalt drivande grupp i kvarteren, har ansvaret för skåpet, men det finns ingen app och ingen kontrollmekanism. Detta för att bland annat hålla ner kostnaden för projektet.

– Vi tror att vi som kooperativ kan klara av att dela på saker och sedan lämna tillbaka dem i befintligt skick. Utan en kontrollinstans. Detta är delningsekonomi i praktiken, säger Cenny Rondahl, förvaltningsprojektledare på SKB.

Stor besparing för miljö och ekonomi
SKBs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre övergripande områden; att vara en ansvarsfull samhällsbyggare, ta ett grönt ansvar och ha en sund ekonomi. Dessa områden är integrerade i hela verksamheten och hjälper medarbetarna och de boende att prioritera i hållbarhetsarbetet. De nya delningsskåpen påverkar alla de tre områdena positivt.

– I stället för att var och en köper en egen borrmaskin eller symaskin som man använder några få gånger per år har man tillgång till en full uppsättning redskap som delas med andra. En stor besparing för både miljön och den egna ekonomin, samtidigt som vi tror att det kan bidra till en ökad gemenskap i kvarteret, säger Annika Ekengren.

Delningsskåpen finns idag i två av SKBs kvarter, men målet är att utöka till fler.

Källa: SKB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega