Partnertext från SKB

Boende-ambassadörer skapar hållbarhet i praktiken

Boende i rollen som hållbarhetsambassadör i SKB:s kvarter har skapat engagemang på många sätt. Foto: Karl Nordlund

Boende i rollen som hållbarhetsambassadör i SKB:s kvarter har skapat engagemang. Hållbarhetsambassadörerna hjälper bland annat till med att öka medvetenhet och engagemang i hållbarhetsfrågor bland de boende och genomföra aktiviteter kring hållbarhet.

Efter att ha startat i liten skala 2021 har försöket med hållbarhetsambassadörer i kvarteren utvecklats och blivit ett löpande, långsiktigt arbete. De utsågs till att börja med i ett fåtal utvalda SKB-kvarter, men intresset bland de boende har vuxit och hittills har 17 kvartersråd utsett egna hållbarhetsambassadörer.

Ambassadörerna kan bland annat delta i erfarenhetsutbyte med de andra kvarteren och kanalisera förslag till SKB.

– Ambassadörsrollen låter oss ta tillvara på hållbarhetsengagemanget hos våra boende medlemmar ute i kvarteren. Vi får in nya personer som vill engagera sig i kvarteret och det ger förnyelse och föryngring bland de engagerade i föreningen, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Hållbarhetsambassadörerna är en succé
För SKB är också den sociala hållbarhetsdimensionen viktig. Så i rollen som hållbarhetsambassadör ingår också att skapa gemenskap och engagemang inom bostadskvarteret.

– Generellt måste jag säga att det gått väldigt bra, det finns mycket engagemang och ambassadörerna har varit väldigt aktiva i att genomföra aktiviteter, delta i diskussioner och dela erfarenheter och idéer. Jag skulle säga att det är en succé, säger Annika Ekengren.

Rollen som hållbarhetsambassadör kommer att formaliseras och förtydligas ytterligare under 2023.

Grönt boende i SKB
Kvarterens hållbarhetsambassadörer är en del av SKB:s satsning Grönt boende. Genom små gröna steg kan medlemmarna och SKB:s medarbetare tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Varje år har Grönt boende ett särskilt tema och 2023 är temat Spara energi.

– Genom Grönt boende vill vi ge inspiration att ta ett litet grönt steg i taget, eftersom få orkar göra allt på en gång. Man ändrar inte sitt beteende över en dag, säger Annika Ekengren.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega