Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

HBV driver utvecklingsråd för innovationer inom hållbarhet

Syftet med Allmännyttans Innovationsarena, och det Utvecklingsråd som HBV driver med stöd från Sveriges Allmännytta, Sustainable Innovation och Ignite Sweden, är att identifiera innovationer som bidrar till medlemmarnas hållbarhetsarbete.

Det finns en medvetenhet om att den offentliga sektorn är särskilt lämpad för att driva innovation genom sina inköp, berättar HBVs VD Johan Almesjö.

HBV undersökte exempelvis hur man skulle kunna testa innovationer hos sina medlemmar under projekttiden för Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ. En del av initiativets syfte var att bygga kompetens för att kunna driva utvecklingen i viktiga frågor. Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ pågick 2018–2022 och efter projektets avslut beslutade HBV att det ligger i föreningens uppdrag att vara innovationsdrivande.

Innovationer genom samarbete och piloter
Allmännyttans innovationsarena sjösattes med ambitionen att hitta innovativa lösningar som bidrar till hållbara lösningar för våra medlemmar inom områden som energi, miljö, klimat och cirkuläritet. Detta sker genom samarbeten och piloter, för att HBV i förlängningen ska kunna addera nya produkter i befintliga avtal eller skapa nya avtalsområden.

– För att vi ska lyckas krävs att flera faktorer samspelar, säger Johan Almesjö. Vi behöver bedriva arbetet systematiskt och uthålligt samtidigt som det finns en tydlig koppling till den som äger behovet av innovationen.

Därutöver behövs medlemmar som är villiga att ta rimliga ekonomiska risker och testa nya produkter. Och slutligen behöver vi på HBV skugga arbetet och vara beredda att skala upp genom våra breda ramavtal.

”Första köpare” är viktiga
Innovationsarenans utvecklingsråd består av ett tiotal representanter för medlemmar som bistår med kunskap och identifierar innovationsbehoven inom allmännyttan, och är beredda att agera ”första köpare”.

Att det finns en geografisk och storleksmässig spridning är betydelsefullt liksom att medlemmarna är intresserade av att delta i pilotprojekt för innovationer. Efter en behovsanalys är det Ignite Swedens uppdrag att matcha behov mot innovationer och leverantörer. När matchningen är gjord kan ett pilotprojekt starta och om utfallet är positivt kan produkten inkluderas i HBVs avtal.

– Vår förhoppning är naturligtvis att Allmännyttans utvecklingsråd kan bidra till medlemsnytta genom ett förstärkt fokus på innovationer som svarar på centrala utmaningar inom hållbart byggande, säger Johan Almesjö. Vi ska mycket snabbare än tidigare kunna matcha behov mot innovationer, skala upp och kunna erbjuda innovativa produkter i våra avtal.

Allmännyttans innovationsarena

Läs mer om Utvecklingsrådet för Allmännyttans innovationsarena – HBV här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega