Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Nya regler för avfallshantering

Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar och om drygt fyra år blir det obligatoriskt för alla fastighetsägare att möjliggöra fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner.

Regeringen beslutade i juli i den nya förpackningsförordningen att landets kommuner ska ta över ansvaret för Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) från den 1 januari 2024. Ambitionen är att detta ska öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningsavfall.

Då kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, liksom för insamling på torg, i parker och på andra välbesökta platser utomhus, regleras att kommunerna ska ersättas för insamlingen av förpackningsproducenterna.

Producentansvar innebär att producenten ska ha det ekonomiska ansvaret för att finansiera insamling och omhändertagande av förpackningsavfallet.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunder när det gäller kommunernas ersättningar. Ett förtydligande från Naturvårdsverket är utlovat till januari 2023.

Fastighetsnära matavfallsinsamling om ett år
Sedan tidigare har regeringen beslutat om obligatorisk fastighetsnära insamling av matavfall från januari 2024.

I den nya förpackningsförordningen stipuleras att ytterligare fem fraktioner blir tvingande från januari 2027; plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas, färgat glas och metallförpackningar.

Reglerna gäller småhus och flerbostadshus men det kommer också bli tvingande att samla in dessa fraktioner på välbesökta publika platser, riktmärket är satt till ytor över 2 000 kvadratmeter.

Ett ytterligare krav som åläggs Sveriges kommuner är att möjliggöra för insamling av skrymmande plast- och pappersförpackningar på lättillgängliga platser.

Helena Kuusisto, HBV

– För att ställa om till en mer cirkulär ekonomi ser vi att det behövs förändringar på många områden. I HBVs ramavtal 21-113 Avfallshanteringsprodukter har vi ställt krav på att minst 25 procent av transporter av varor ska vara fossilbränslefria efter två års avtalstid. Vi har också ställt krav på tillgänglighetsanpassade avfallsbehållare och möjlighet för beställaren till hämtning och omhändertagande av kasserade kärl, berättar Helena Kuusisto, inköpsstrateg Ramavtal på HBV.

Läs mer om HBVs ramavtal här

Fem kategorier

Den 1 januari 2027 införs tvingande fastighetsnära insamling av:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Metallförpackningar

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega