Färre inbrott med trygghetsbesiktning

Ulf Malm och Lennart Levander gläds över att antalet bostadsinbrott i Järva minskat rekordartat.

Runt Järvafältet i nordvästra Stockholm har bostadsinbrotten minskat markant de senaste tio åren. En viktig förklaring är de trygghetsbesiktningar av husen som föreningen Fastighetsägare i Järva utför.

Bostadsområdena runt Järvafältet var tidigare ett av landets mest inbrottsdrabbade. På tio år har antalet anmälda inbrott sjunkit från tre om dagen till ett i veckan, vilket är mindre än vissa områden i Stockholms innerstad.

Föreningen Fastighetsägare i Järva har arbetat i över tio år med samverkan mellan fastighetsägare och åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel och trygghet. Alla större fastighetsägare, privata som allmännyttiga, och flera bostadsrättsföreningar är medlemmar i föreningen.

Inhägnade uteplatser gör det svårare för tjuven.

Viktigt arbeta tillsammans
Ulf Malm är vd för Fastighetsägare i Järva:

– Ingen tjänar på att grannfastigheten upplevs som otrygg, det spiller över på andra. Därför är det viktigt att arbeta tillsammans, säger Ulf Malm.

– Fastighetsägare är en väldigt stark resurs med stora möjligheter att påverka trygghet och brottslighet. Det handlar om bra förvaltningsarbete, att hålla det rent och snyggt. Men fastighetsägaren kan också göra det svårare för den som vill begå brott genom att säkra upp sina fastigheter.

Besiktning av 55 punkter
Föreningen erbjuder alla sina medlemsbolag en trygghetsbesiktning av deras fastigheter och dess närmiljö och de flesta fastigheter är besiktade.  Besiktningen består av tio huvudrubriker och sammanlagt 55 punkter.

Effektivt fönsterstopp.

Under besiktningen går man igenom allt från hur trygg utemiljön, entréer och trapphus är till hur inbrottssäkra lägenhetsdörrar, källare och övriga förråd är. En viktig del i trygghetsbesiktningen är också bolagets förvaltningsrutiner – till exempel hur man hanterar och förvarar nycklar och hur man närvarar i bostadsområdet.

Efter besiktningen får fastighetsägaren ett protokoll med brister, fotografier och förslag på förbättringsåtgärder.
Tittar med tjuvens ögon
Lennart Levander, brottsförebyggare och tidigare polis, är den som gör besiktningarna. Utöver att studera belysning, färgsättning och överblickbarhet har han också med sig ett bräckjärn för att testa alla ytter- och förrådsdörrars motståndskraft:

– Jag tittar med tjuvens ögon och om en dörr går att öppna utan nyckel. De flesta fastighetsägare blir förvånade när jag visar hur lätt det är att bryta upp en dörr med bräckjärn, de tror att en låst dörr är en låst dörr, säger Lennart Levander.

Brytsäkra dörrar behöver inte vara skrämmande.

 Ha koll på källaren
Ofta rekommenderar han fastighetsägare att installera brytsäkra dörrar och lås och källarburar av klass 3.

Och framför allt uppmanar han fastighetsägarna att äga sina källare som annars riskerar att förvandlas till tillhåll för ungdomar eller missbrukare.

– Källaren är den otryggaste platsen och som genererar flest brott och problem om man inte har kontroll där. Tyvärr är det mindre prioriterat hos vissa fastighetsägare.

Ordentliga burar är a och o i källare.

Säkra fastigheten inifrån
Ett vanligt misstag är att tro att inbrottstjuvar alltid kommer utifrån. Men det är påfallande ofta det bor personer i huset som kan tänka sig att begå brott, säger Lennart Levander. Därför gäller det att även säkra fastigheten inifrån.

– Det gör man till exempel genom att behovspröva elektroniska nycklar, barn och ungdomar i en familj behöver sällan ha nycklar till källare och tvättstuga. Man kan också se till att källare är låsta delar av dygnet eller att man måste avtala tid med förvaltningen för att komma in i källaren. På så vis utrotar man den typen av brottslighet.

Får inte vara hotfullt
Både Ulf Malm och Lennart Levander betonar också vikten av att göra inbrottsskydden stilfulla, så att de inte väcker felaktig uppmärksamhet.

– Det finns otaliga varianter av mer eller mindre hotfulla brytskydd. Fastigheten får inte se ut som ett fängelse, det skapar ingen trygg och trevlig miljö.

Text och foto: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Innehåll i en trygghetsbesiktning

  • Utemiljö (belysning, lekplats, buskar och träd, överblickbarhet)
  • Entréparti (belysning, orienterbarhet, låst dygnet runt, godkänt brytskydd, elektronisk låsning, hållbart glas)
  • Trapphus (belysning, anslagstavla, utrymningsvägar, säkra fönster
  • Lägenheter (möjlighet välja till brytskydd och klass 3-dörr i bottenvåning
  • Källardörrar, vinds- och branddörrar (godkänt brytskydd, elektroniska lås som fungerar, dörrar ordentligt fastsatta)
  • Källar,- vinds- och lägenhetsförråd (godkända förrådsburar, belysning, målat i ljusa färger
  • Övriga gemensamma utrymmen (godkänt brytskydd, belysning, målat i ljusa färger)
  • Tvättstuga (elektronisk bokning,
  • Cykel- och barnvagnsparkeringar (godkänt brytskydd, belysning, målat i ljusa färger, möjligt låsa fast)
  • Förvaltningsrutiner (nyckelhantering och förvaring, störningshantering, organisation, närvaro i bostadsområdet)

Läs mer om Fastighetsägare i Järvas trygghetsbesiktningar här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega