Partnertext från ByggVesta

Rinkebyterrassen – en lönsam social investering

Fastighetsbolaget Byggvesta förenar samhällsengagemang med en lönsam affärsmodell. Satsning på Rinkebyterrassen i norra Stockholm är ett exempel på bolagets långsiktiga arbete.

Redan 2003 bestämde Stockholm Stad att en del av E18 som skär genom stadsdelarna på Järvafältet skulle täckas över och bostäder byggas. Under 2020 flyttade de sista hyresgästerna in i det som kallas Rinkebyterrassen. En jättesatsning för bolaget – totalt cirka 600 miljoner kronor investerades för att färdigställa 225 hyreslägenheter.

– Rinkebyterrassen visar att det finns en vilja att göra något gott för lokalsamhället och det bidrar till en framtidstro. Att jag som andra- och tredjegenerations invandrare kan bo kvar och göra en boendekarriär i Rinkeby är jätteviktigt!

Marit Appelgren.

Investeringen ger framtidstro
Bostadsområdena på Järvafältet i Stockholm har en hög andel utomeuropeiska invandrare och hög arbetslöshet. Det talas ofta om stadsdelar som Tensta och Rinkeby som utanförskapsområden. Byggvestas vd Marit Appelgren är snabb med att poängtera hur viktigt det är att inte fastna i problemtänkande.

– Jag har varit på många möten i Järva-området där man pratar om hur dåligt och omöjligt allt är. Det som behövs är framtidstro och jävlar anamma. Och man måste säga att Byggvesta har vågat.

Medborgardialog gav Yalla Rinkeby
Tidigt i byggprocessen inledde Byggvesta en medborgardialog med boende i området. Det resulterade i Yalla Rinkeby, en verksamhet för utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

– Det här en otroligt utsatt grupp, många har levt i utanförskap i decennier. De kan knappt språket och har ont överallt. Men att åka och hälsa på kvinnorna när de lagar mat är fantastiskt, säger Marit Appelgren.

Idag bedriver Yalla Rinkeby lunch och catering – med stöd av Byggvesta, som bland annat tillhandahåller lokalen. Arbetet har varit framgångsrikt. Flera kvinnor har fått andra jobb. Marit Appelgren framhåller att verksamhet också bidrar till att skapa trygghet och minska skadegörelsen.

Samverkan mot brottslighet
För det finns svåra utmaningar att hantera, exempelvis med organiserad brottslighet. Så sent som i slutet av 2019 skedde en dödsskjutning i Rinkebyterrassen.

– Vi kan inte stoppa skjutningar, men vi kan gneta på och samarbete med polisen och övriga fastighetsägare i området. Vi sitter på mycket information om vem som bor var – och vem som inte bor var.

På senare tid har gängkriminalitet, förutom narkotika och prostitution, även dragit in stora summor på försörjningsstöd för olovlig andrahandsuthyrning åt nyanlända. Marit Appelgren har engagerat sig i frågan och jobbar för ett närmare samarbete mellan fastighetsägare och myndigheter.

– Jag vill se ett stopp för möjligheten att exploatera människor, nyanlända, för det är vad det här handlar om.

Socialt engagerade ägare
Byggvestas långsiktiga arbete vilar inte bara på personlig övertygelse hos bolagsledningen – ägarfamiljen Jonsson har länge engagerat sig för olika sociala projekt – utan också på krass företagsekonomi. Generellt leder mindre skadegörelse och mer trygghet till både lägre driftkostnader och ett ökat marknadsvärde, konstaterar Marit Appelgren. Svenska kommuner ser också generellt positivt på att fastighetsägare tar ett socialt ansvar.

– Det räcker att vi får en enda markanvisning av den anledningen så är det, på ren svenska, småpengar vi exempelvis investerar i lokalen för Yalla Rinkeby.

Som en bonus underlättar bolagets sociala engagemang nyrekrytering. Många unga människor vill komma och jobba hos Byggvesta, konstaterar Marit Appelgren.

– Vi har inte gjort någon tjusig ekonomisk kalkyl, men vi upplever att den här arbetsmodellen fungerar väldigt bra för oss.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega