Gemensamt språk effektiviserar branschen

Tre fastighetsägare har utvecklat ett gemensamt digitalt fastighetsspråk som gör det lättare att ha kontroll över alla data som genereras i en byggnad. Det innebär ökade möjligheter att effektivisera och optimera men också att utveckla nya tjänster.

Det nya språket heter Real Estate Core och är framtaget i samarbete mellan Vasakronan, Akademiska Hus, Willhem, Klipsk AB tillsammans med Rise och Jönköping University.

– Ett gemensamt språk är en förutsättning för att få skalbarhet i utvecklingen av nya tjänster och för att koppla ihop olika aktörer i staden. Real Estate Core möjliggör detta. Nu kan fastigheter kommunicera med och förstå varandra. Dessutom är det alltså möjligt för andra typer av enskilda initiativ att prata med varandra. Real Estate Core är ett skarpt bidrag till den smarta staden, säger Sören Sandell, IT-chef Vasakronan, som varit med att utveckla det nya språket.

Förhåller sig till andra standarder
Det kryllar i dag av olika standarder och system i våra byggnader. Real Estate Core är ingen ny standard, utan förhåller sig till de standarder som redan finns och knyter ihop Bim, styr- och regler och I o T. Helt enkelt benämner olika saker på samma sätt och hur de förhåller sig till varandra, förklarar Sören Sandell.

– Vi har sett ett konkret behöv av detta då vi stått inför utmaningar som vi inte kunnat lösa med befintliga standarder. Vi har redan börjat implementera Real Estate Core hos oss och har redan kunnat börja leverera nya tjänster till våra hyresgäster.

Full kontroll
Det nya digitala gemensamma språket ger enligt Sören Sandell fastighetsägaren möjlighet att ha full kontroll över alla data som genereras i ens byggnad.

Det gör det i sin tur lättare både att driftoptimera och energieffektivisera. Men också att ta fram nya tjänster till hyresgäster och leverantör och anpassa sina byggnader till den smarta stadens krav.

Egen plattform
Det stärker också fastighetsägarens roll som beställare av tekniska tjänster, säger Sören Sandell.

– Vi blir inte längre beroende att fortsätta använda oss av ett visst system eller plattform bara för att vi redan har det, nu får vi vår egen plattform som funkar till olika standarder, säger Sören Sandell.

Real Estate Core är en så kallad Open source, det vill säga fritt och öppet för andra fastighetsägare att använda och bidra till.

– Vi har tagit fram en grundmodell som passar för våra behov så här långt. Förhoppningen är att alla fastighetsägare vill vara med att utveckla ytterligare delar som svarar mot deras behov. Det är först när många använder språket som det gör störst nytta.

Förs internationella diskussioner
Sören Sandell hoppas att Real Estate Core även ska få fäste i andra länder.

– Det är ett unikt språk med potential att bli ett globalt språk för fastighetsägare. Just nu för vi diskussioner om nästa steg med både nordiska, europeiska och amerikanska aktörer. Det långsiktiga målet är att göra byggnader riktigt smarta. Bättre att vistas i, bättre för sin omgivning, bättre att äga och förvalta, säger Sören Sandell, IT-chef Vasakronan.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

För mer info

Läs mer om Real Estate Core här

Sören Sandell
IT-chef
Tel: 070-994 48 44
E-post: soren.sandell@vasakronan.se