Mimers AI-satsning gav goda resultat

Bostadsbolaget Mimer aktiverade sina temperaturgivare med AI och installerade ny styrutrustning. Det har gett goda resultat med mindre energianvändning och lägre uppvärmningskostnader.

För ett år sedan startade pilotprojektet smarta-staden med fokus på att testa koncept som bidrar till en effektiv energianvändning och tjänsteutveckling. Det är Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB och Kiona som tillsammans drivit projektet. Med positiva resultat, som till exempel minskad energianvändning, fortsätter nu arbetet för att hitta ytterligare synergieffekter.

Pilotprojektet sjösattes i juli 2021 där sex utvalda fastigheter i Mimers bestånd aktiverades för AI-optimering. Det innebar att temperaturgivare sattes upp i lägenheterna och att en ny styrutrustning installerades i värmecentralen. Detta görs för att kunna optimera inomhustemperaturen både utifrån komfort och ekonomi. Nu presenteras resultaten av projektet efter det första året.

– Det här är ett mycket lyckat projekt så här långt. Inte bara energimässigt där energianvändningen har minskat med 12,2 procent. Det är dessutom intressant hur andra mjuka värden som inomhusklimat, ett effektivare arbetssätt och uppföljning har bidragit till vår interna struktur på ett positivt sätt, säger Eric Johansson, sakkunnig energi på Bostads AB Mimer.

Uppkopplade och energieffektiva fastigheter skapar en större flexibilitet för Mimer men också för Mälarenergi som kan planera distribution över olika perioder på dygnet.

– Mimers målsättning är att hitta nya sätt att energioptimera och effektivisera. Nu ska vi arbeta vidare för att hitta ytterligare synergieffekter inom smarta staden-projektet både för fastighetsbeståndet och för fjärrvärmenätet, säger Eric Johansson.

Resultat

  • Minskad energianvändning med – 12,2 %
  • Effektiviseringen motsvarar en årlig minskad uppvärmningskostnad på 364 000 kronor
  • Byggnaderna belastar inte fjärrvärmesystemet lika hårt som innan.

Vad är den smarta staden?
En smart stad innebär bland annat A.I. (Artificiell Intelligens), 5G, digitalisering, Internet of Things (IoT), självkörande bilar, sensorer, Big Data (stora dataansamlingar) och övervakad energiförbrukning. En smart stad är fossilfri. Idén med den smarta staden är ett EU-projekt som baseras på Förenta nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Källa: Mimer

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega