Första elleverantören i fastighetsbranschen

solcellerÖrebroBostäder är det första bostadsbolaget i Sverige som blir lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät.

Det är ett paradigmskifte i energimarknadens historia, då ett bostadsbolag för första gången får leverera el i det nationella kraftnätet och inte bara vara en mottagare. Det är också ett viktigt steg i att förverkliga Örebro som en smart klimatstad, skriver Örebrobostäder (Öbo).

Svenska kraftnät har godkänt Öbo som det första bostadsbolaget att bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska kraftnät. Det innebär att Öbo som elenergitjänsteleverantör kan avlasta det nationella kraftnätet.

Jonas Tannerstad på Öbo.

”En milstolpe”
Nya industrier och verksamheter, som kräver mycket kapacitet i näten kan idag ha problem med att expandera och etablera sig i delar i landet där kapacitetsbristen är ett faktum. En lokal leverantör av elenergitjänster bidrar till att öka kapaciteten i närområdet.

– Det är en milstolpe inte bara för fastighetsbranschen, utan även för energibranschen. Öbos byggnader bidrar inte bara lokalt med hållbara och prisvärda bostäder, utan stöttar också det nationella systemet för överföring av elkraft till våra städer, istället för tvärtom. Ett paradigmskifte som bidrar till den nödvändiga omställningen för att våra samhällen ska klara klimatmålen, säger Jonas Tannerstad, chef för el- och automation, ÖrebroBostäder AB.

Samarbete gav resultat
Genombrottet har blivit möjligt i ett samarbete mellan Öbo och innovationsbolaget Power2U som tillsammans utvecklat de tekniska förutsättningarna för att kunna bli en lokal leverantör av elenergitjänster och bidra till det nationella kraftnätets ökande behov av frekvensreglering.

Totalt har Öbo sju adresser som tillsammans utgör en lokal leverantör av elenergitjänster.

Nästa steg på resan är stadsdelen Tamarinden, ett nytt bostadsområde med 600 bostäder som ska byggas och som också kan bli en lokal elenergitjänsteleverantör när fastigheterna blir uppkopplade mot varandra.

Källa: Öbo

Bli den första att kommentera "Första elleverantören i fastighetsbranschen"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär