Behövs verkligen kvinnliga nätverk nuförtiden?

Så länge byggnader har uppförts och förvaltats har majoriteten av alla beslut fattats av män. Normer har skapats för processer och slutresultat. Men för att utvecklas och möta en komplex framtid behövs fler erfarenheter och nya perspektiv i branschen.

För att citera Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige, ”Jämställdhet är inte en fråga om rättvisa. Det handlar om affärsnytta”. Män har under en mycket lång tid haft en naturlig tillgång till manliga nätverk. Med stöd av dessa kontakter och normer, som de själva har skapat, har männen också styrt utvecklingen – fram till nu.

I fastighetsbranschen talar siffror som visar löner, antal kvinnliga chefer, akademiker och så vidare om för oss att vi är relativt jämställda, men många steg återstår för att nå bästa affärsnytta! Vi står inför stora utmaningar som äventyrar våra möjligheter till en hållbar utveckling.

Ett förändrat klimat, sociala orättvisor och tuffa ekonomiska förutsättningar sätter hela branschen på prov. Vi går en osäker och ganska mörk framtid till mötes. Men om vi fortsätter att driva processer, göra prioriteringar och fatta beslut på exakt samma sätt som vi gjort tidigare blir det svårt att nå framgång i denna nya tid.

Nätverk möjliggör utbyte av kunskap och erfarenhet
För att samhället ska kunna utvecklas på ett bra sätt för alla även framöver, behöver vi använda idéer och utvecklingskraft även från den kvinnliga delen av befolkningen. Det är lättare sagt än gjort! Här kommer de kvinnliga nätverken in i bilden. Alla och envar som varit medlem i någon form av nätverk vet hur viktiga de är och vad de bidrar till.

De möjliggör utbyte av kunskap och erfarenheter, bollande av idéer, utveckling av nya affärsmodeller, kontakt med personer man kan lita på eller helt enkelt en möjlighet att umgås och ha roligt tillsammans. Att ha tillgång till bra nätverk har gjort männen framgångsrika (vilket är bra) och nu är det dags för kvinnorna att få samma möjligheter och fördelar för att vi tillsammans ska nå den samhälls- och affärsnytta som vi alla är så beroende av.

Kvinnligt perspektiv
Fastella är ett aktivt nätverk för kvinnor i fastighetsbranschen. Vi ser tydligt att det behövs fler traditionellt kvinnliga perspektiv och värderingar i planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader, anläggningar och samhällen. Hittills har kvinnor behövt anpassa sig till de gamla normerna för att få gehör för sina synpunkter eller för att få ledande positioner i branschen.

Vi behöver modernisera normen för hur processer och slutresultat ska se ut. Det är helt nödvändigt för att även framöver vara en relevant och respekterad del av samhällsbyggandet, men också för att branschen ska kunna lösa såväl dagens som morgondagens utmaningar som exempelvis klimatförändringar, nya ekonomiska förutsättningar, systemhotande kriminalitet, trångboddhet, en åldrande befolkning, AI, med mera.

Prestigelöst
I nätverket Fastella erbjuds medlemmarna möjligheter till spännande studiebesök, föreläsningar och ett nyfiket och prestigelöst nätverkande med intressanta diskussioner kring framtidens fastighetsbransch.

Ett nätverk blir vad medlemmarna gör det till och att nätverka innebär att vara aktiv och nyfiken, ta del av andra människors kompetens och erfarenhet och dela med sig av sin egen.

De flesta kvinnor behöver träna på att nätverka relaterat till sitt yrke och sin karriär, ge det tid och låta det bli en naturlig del av arbetet.

Bidra till dynamiken
Du som är kvinna – kom med i Fastella och bidra till dynamiken! Börja nätverka och se hur intressant, givande och trevligt det är. Följ med på våra studiebesök och lyssna till intressanta föreläsningar. Lär känna unga och äldre kvinnor i branschen och hitta nya infallsvinklar i stort och smått. Gå in på länkarna här nedan och se vad som är på gång!

Anette Sand,
SandPartner och Ledamot i Fastellas styrgrupp

Fastella

1994 grundade Viveka Wikborn ett nätverk för kvinnor inom fastighetsbranschen. Efter ett knappt decenniums verksamhet låg det vilande, men Fastighetsägarna Stockholm återupplivade nätverket 2003 och Fastella blev det nya namnet. Den ideellt arbetande styrgruppen, som planerar och genomför programverksamheten, består av kvinnor i branschen. Fastighetsägarna Stockholm bidrar med administration i form av inbjudningar, anmälningar, medlemsavgifter etcetera.

Fastellas syfte är att synliggöra kvinnor i fastighetsbranschen och därigenom skapa genomslag för de perspektiv och infallsvinklar som grundar sig i kvinnors verklighet. Nätverket ska också ge möjlighet till kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och kontakter för att därigenom stärka kvinnors position för framtiden.

För närvarande har Fastella ca 250 medlemmar och medlemsavgiften är 350 kr/år.

Vill du veta mer om Fastella?
Hitta oss på LinkedIn eller via Fastighetsägarnas sida.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega