Se till att de kriminella inte har geografiska rötter!

På Förvaltarforums seminarium Sociala Investeringar höll Johan Olsson, chef för NOA, ett föredrag om polisens förutsättningar och vad fastighetsägare och samhället kan göra för att samverka med polisen.

Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen, NOA, vid Polismyndigheten, började sitt föredrag med att säga att Fastighetsägare är en viktig partner för polisen och en viktig del i trygghetsarbetet och det brottförebyggande arbetet. Långsiktighet och samverkan är ledstänger som parterna kan hålla sig i inför vad man måste åstadkomma.

– Polisens uppdrag har aldrig varit viktigare än nu. Men det har inte heller varit svårare. Vi måste klara av våra linjeuppdrag samtidigt som vi ska knäcka organiserad brottlighet.

Samhällsförändringar över tid har gjort det lättare att begå brott men svårare att utreda och förebygga dem, enligt Johan Olsson och han förklarade att den stora operativa utmaningen är den organiserade brottslighet.

– Numera består den av både hierarkiska strukturer och nätverk. De gemensamma nämnarna är att de gör brott organiserat och tjänar pengar på det.

Samhällets sårbarhet
Det faktorer som gör samhället sårbart, och som utnyttjas av organiserad brottslighet är:

 • Ökad efterfrågan på narkotika
 • Bristande integration
 • Försämrade IT-kontroller
 • Ökad digitalisering
 • Avreglering
 • Tillgång till krypterad kommunikation

Dessa faktorer gör det lättare att begå brott men också svårare att utreda dem, enligt Johan Olsson.

Bra för samhället – men ökar brottlighet
Johan Olsson berättade sedan om olika brott som ökar i samhället. Detta beror på faktorer som, i sig, kan vara positiva men som gör det lätt för brottslingar att utnyttja dem.

Fri rörlighet inom Europa gör till exempel att tillgreppsbrott ökar, genom stöldligor.

Ökad digitalisering och avreglering av fria kapitalflöden bidrar till att bedrägerier bedrivs i stor utsträckning. Det är svårutredda brott där pengar försvinner ut ur landet, enligt Johan Olsson och fortsätter:

– Det fanns inte innan användningen av smartphone och bank-id. Det är en ny värld jämfört med den gamla checkbedragaren.

Myndigheterna måste samarbeta
För att komma åt detta måste det finnas koll på grundläggande funktioner i samhället, som Folkbokföring och Bolagsregistret, menar Johan Olsson. Varje myndighet måste se till att deras system sköts på rätt sätt.

– Vi måste hålla dem korrekta annars utnyttjas de till bedrägeriet mot stat och kommun. Till exempel är det svårt att tvätta pengar i Sverige, för vi har inga kontanter. Men det är lätt att köpa fastigheter, från ett annat land. Det har de kriminella upptäckt. Vi måste täppa till den möjligheten, sa Johan Olsson och tillade:

– En annan sak är att myndigheter har svårt att dela information med varandra. Myndigheter måste samarbeta på ett helt annat sätt.

Geografiska rötter
Ett sätt för kriminell verksamhet att växa är att rekrytera människor i socialt utsatta områden. Enligt Johan Olsson är de så kallade geografiska rötterna är en fördel för kriminella. Där har de sin rekryteringsbas och kan säkert bedriva sin verksamhet och få den att växa.

– Därför måste vi bryta de geografiskt styrda områdena. Ordningsvakter är ett bra komplement. De kan hålla geografin och vara på plats under tider när vi inte är där. Vi har gemensamt kommunikationssystem och rapportsystem och de är viktiga för oss.

– En del kanske säger att de kriminella bara flyttar till ett annat ställe. Men om de tvingas bort, då har vi vunnit. De flyttar bort till platser där vanliga människor inte finns. I stället för att bedriva knarkaffärer i T-banan, måste de hålla till i ett skogsparti.

Fastighetsägarnas insatser viktiga
Johan Olsson uttryckte också att Fastighetsägare är viktiga för att de kan ha geografisk kontroll på sina områden.

Han sa även att trygghetsvärdarna är viktiga. Men, det behövs även andra personer i områdena, till exempel socialsekreterare, och att de bör finnas där på andra tider än kontorstider, enligt honom.

– Det behövs även mer personal i skola och inom socialtjänsten och mer arbete utanför arbetstider.

– Färre måste känna sig lockade av att utföra brotten. Vi måste ge bättre möjligheter i samhället. Det här är bortom polisens ansvarsområde. Men vi tycker att det är viktig att förmedla att vi ser detta. Att det här också måste till!
Därför är samarbetet mellan kommun och Fastighetsägare en viktig nyckel, enligt Johan Olsson.

Proaktivt arbete
Han fortsatte med att säga att man kanske kan känna uppgivenhet inför det här; men samhället har en strategisk fördel.

– Vi kan bestämma och påverka spelplanen. Till exempel genom kriminalisering av folkbokföringsbrott och att det nu finns ett förslag för utökad befogenhet för polis att göra husrannsakan i allmänna utrymmen.

Han påpekade även att de kriminella inte kan sluta kommunicera. De måste organisera sig och då är kommunikation en förutsättning för det. Genom att Polisen kan avlyssna telefoner och nyligen fick tillgång till Encrochat hjälpte detta att förhindra ett flertal skjutningar.

Lagföra anstiftarna
Enligt Johan Olsson är det viktigt att arbeta mer proaktivt.

– Vi måste lagföra de som anstiftar brotten. Det är enkelt att hitta vapen men det mest nedslående är att de kriminella hittar skyttar. Personer som tar på sig att göra skjutningen. Bättre då att gå på anstiftarna.

Han berättade även om en utveckling inom den kriminella världen med ökat våld. I kriminalitet som har en ekonomisk vinning finns det en rationell förklaring till våldsamheter. Det våldet förstår man att någon gör, för det finns en ekonomisk vinning, enligt Johan Olsson.

– Men nu finns en värld där våldet har fått en egen betydelse och egen status som egenvärde, inte för att det har ekonomiskt värde. De försöker framställa sig som brödraskap, men det finns bara ond bråd död. Du kan inte lite på någon.

– Därför är det viktigt att låsa in de som har högst status, anstiftarna, det har väldigt stor betydelse.

Mobilisering
Johan Olsson berättade även om ett antal insatser där Polisen och samhället kan göra mer för att bekämpa brottsligheten:

 • Polisen behöver mer resurser. Vi kommer att prioritera yttre polis i utsatta områden.
 • Brottsligheten kan också bekämpas med bibehållen kontroll. Det innebär starkare polis, men som inte är brutalare. Vi ska ha kvalitet och där är utbildningen av poliser viktig.
 • Det behövs även en mobilisering från brottsbekämpande myndigheter. Vi ska låsa in fler och låsa in dem som sitter högre upp – anstiftarna. Det är brottsförebyggande i sig.
 • Genom att vi har fått bättre tillgång till krypterad information har vi också kommit långt.
 • Kamerabevakning är viktig för det kan både förebygga och hjälpa till att utreda brott.

Johan Olsson sammanfattade avslutningsvis:

– Vi behöver bli fler, investera i teknik, ändra lagstiftning och öka tempot. Vi måste bli snabbare och visa vilka konsekvenser kriminalitet får. Vi kan vända detta; via mobilitet och samverkan mellan samhället och polisen.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega