Eidar flyttade sitt huvudkontor till utsatt område

Eidar Akademi har bl a utbildning i lokalvård, på initiativ från hyresgästerna. Anna Wänblom, chef för social hållbarhet.

Tre bostadsområden i Trollhättan räknas av polisen som utsatta, där man är oroade över utvecklingen. Det kommunala bostadsbolaget Eidar valde att flytta sitt huvudkontor till Lextorp, som ett led i sitt sociala hållbarhetsarbete.

Bilbränder, drogförsäljning och våld. Utanförskapet i Kronogården, Lextorp och Sylte har gjort att polisen nu utökar sin närvaro här. Trollhättans stad liksom många andra aktörer har också växlat upp sina insatser för att bromsa den negativa utvecklingen.

Det kommunala bostadsbolaget Eidar tog 2016 det radikala beslutet att flytta sitt huvudkontor från centrala Trollhättan till Lextorp och Granngården Centrum.

På 80- och 90-talet var det en levande och trivsam stadsdelsgalleria, men med tiden slog butiker och verksamheter igen och det blev ödsligt och tomt.

– När vi kom hit upplevdes Granngården Centrum som ett av Trollhättans farligaste områden, med mopedgäng som drog runt och knarkhandel helt öppet. Det krävdes till och med väktare för att folk skulle våga gå till bankomaten, berättar Anna Wänblom, chef för social hållbarhet på Eidar.

Liv och rörelse på torget igen
Som kommunalt bostadsbolag har man ett stort socialt ansvar menar Anna Wänblom, och man insåg att Eidars närvaro i området kunde skapa en stabilitet och långsiktighet som var viktig för att bryta den negativa utvecklingen.

Idag finns vårdcentral, apotek, matbutiken Direkten och Jätten Cater på plats. Även hemtjänsten och ABF har kontor här och nyligen öppnade Lextorps Fritidsgård.

– Nu är det liv och rörelse på platsen igen och en mötesplats för människor från olika delar av staden. Vi har också gett ungdomar i området sommarjobb med bland annat sommarlovsaktiviteter, och de har blivit väldigt fina ambassadörer för området. Responsen från hyresgästerna är väldigt positiv och vi får höra att vi gjort något mycket trovärdigt som flyttat hit. Nu finns vi nära våra språksvaga hyresgäster som ofta har ett större behov av att besöka oss, säger Anna Wänblom.

Nu ska liknande resa göras med Kronogårds torg, där det ska byggas bostäder och affärslokaler. Genom medborgardialoger har Eidar bland annat hämtat in vad de boende önskar på torget för att öka känslan av trygghet och trivsel.

Utbildning i fastighetsskötsel och lokalvård
Eidar Akademi är en annan viktig del av Eidars sociala hållbarhetsarbete, där man erbjuder olika jobbspår. Åtta hyresgäster, som stått långt ifrån arbetsmarknaden, har får ett 1,5 år lång utbildning till fastighetsskötare med både teori, praktik och coachning.

Två av deltagarna har fått tillsvidaretjänst på Eidar som miljövärdar och några har fått visstidsanställningar. Under 2021 startade ytterligare en kurs med sju deltagare.

Ett annat jobbspår kom till på initiativ av hyresgästerna själva, där kvinnor uttryckt önskemål om att få arbeta i egna området för att öka trivseln, engagemanget och få ordning och reda.

– De fick utbildning i lokalvård och därefter en introduktionsanställning för att städa våra trapphus på Kronogården och våra kontor. Det blev väldigt lyckat och nu utbildar vi ännu en grupp. Många av dem har varit i Sverige i mer än 10 år och aldrig haft ett riktigt jobb. Nu kan de tjäna egna pengar, få styra sina egna liv på ett nytt sätt och har fått en större självkänsla.

Samarbeta med andra aktörer
Eidar anordnar också olika hyresgästaktiviteter, som kan handla om alltifrån bussresor till Ullared och midsommarfirande till sommaraktiviteter för de unga. Samskapande är nyckelordet, först och främst med hyresgästerna för att de ska känna delaktighet och få inflytande i området där de bor. Men också tillsammans med andra aktörer, konstaterar Anna Wänblom.

Eidar har de senaste åren satsat mycket på att samverka med föreningar och organisationer, andra fastighetsbolag, kommunens olika förvaltningar och myndigheter.

– Det görs enormt mycket positivt i områdena och det vill vi lyfta fram. Responsen från olika aktörer har varit jättebra. Vi har verkligen sett att om man bara sätter sig ner tillsammans och funderar över vad man kan göra för att åstadkomma en förändring och förbättring, så kan man få fantastiska resultat.

Våga bry sig
Den senaste satsningen som sjösatts är ”Våga bry dig”. Det är en kampanj för att sprida kunskap till hyresgäster och personal om hur man känner igen och kan agera när man misstänker att någon mår dåligt eller far illa. Det kan handla om oro för våld i en familj eller att en granne verkar vara ensam.

– Tillsammans med våra hyresgäster kan vi göra skillnad om vi bara vet hur vi ska agera. Att bara ringa på hos någon och fråga hur det står till kan vara den enskilda handling som faktiskt räddar liv.

Eidars tips för ett framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete:

  • Se till att det varje dag är helt och rent i och omkring fastigheterna. Hantera störningar snabbt och arbeta med förebyggande åtgärder.
  • Skapa möten mellan människor! En viktig faktor för att hyresgäster ska trivas är delaktighet och dialog. Olika hyresgästaktiviteter är ofta uppskattade och ett utmärkt sätt att träffa både grannar och boende i andra områden.
  • Arbeta aktivt för att motverka utanförskap, exempelvis genom arbetsmarknadsinsatser och fritidsaktiviteter. Det ökar integrationen, inkluderingen och därmed även tryggheten.
  • Använd social upphandling! Likaväl som man ställer miljökrav, kan man integrera sociala krav som en självklar del i upphandlingar. Till exempel kräva att entreprenörerna ska ta emot praktikanter som ungdomar, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättning.
  • Lägg tid på att samverka med föreningar, myndigheter och andra aktörer för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar. Tillsammans är man mycket starkare!
  • Våga fatta modiga beslut! I Eidars fall handlade det om att flytta huvudkontoret till ett utsatt område, för att visa hyresgästerna att vi menar allvar med vårt sociala hållbarhetsarbete.
  • Ha tålamod! Man ser inte effekterna av sitt sociala hållbarhetsarbete på en gång. Det är viktigt att ha uthållighet, sätta upp mål och följa upp resultatet.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega