Digitalisera som bilindustrin!

Vad kan Volkswagen lära svenska fastighetsbranschen om digitalisering? En hel del, säger Christoffer Börjesson på Stronghold Investment. Den tyska biltillverkaren tar hjälp av externa bolag för att utveckla mjukvaran i morgondagens självkörande bilar. 

Christoffer Börjesson, Stronghold. Foto: John Gripenholm

– Att bygga bilar är förstås annorlunda än att förvalta byggnader, och varje fastighet är unik. Men bilindustrin har ganska snabbt ställt om digitalt. Därför är det intressant att se hur de agerar.

Digitaliseringsexperten Christoffer Börjesson, tidigare hos Fastighetsägarna Stockholm och numera ansvarig för digital affärsutveckling inom investmentbolaget Stronghold, har länge propagerat för att fastighetsägare behöver jobba strategiskt och långsiktigt. Istället för punktinsatser, behövs långsiktighet. Så ser det alltför sällan ut idag, menar han.

– Idag blir ofta varje ny smart tjänst en egen installation i fastigheten. Då har man inte byggt någon digital infrastruktur, utan separata vägar. Det vill vi undvika.

”Vi måste underlätta för tjänsteleverantörerna”
Det finns gott om proptech-bolag och apputvecklare som riktar sig mot fastighetsbranschen. Trots det går digitaliseringen långsamt, konstaterar Christoffer Börjesson. Ofta saknas gemensamma standarder och öppna data. Många leverantörer av digitala tjänster tvingas vända sig till entreprenörer av styr- och installationssystem för att komma åt data från fastighetssystemen, säger Christoffer Börjesson.

– Idag står vi inför barriären att få till en bättre digital infrastruktur. Branschen behöver skapa en gemensam, industriell syn på hur vi ska få med oss tjänsteleverantörerna.

Morgondagens VW-bil utvecklas externt
Här kan fastighetsbranschen lära av bilindustrin, anser Christoffer Börjesson. Bilar digitaliseras alltmer, och för att utveckla självkörande bilar behövs många nya digitala tjänster och innovationer.

Bilindustrin överlåter merparten av innovationerna till tjänsteleverantörer, säger Christoffer Börjesson, och nämner den tyska fordonskoncernen Volkswagen som ett exempel.

– Volkswagens styrelseordförande sade nyligen att endast tio procent av de digitala tjänsterna och innovationerna i framtidens bil kommer att utvecklas av bolaget själv. Resten ska olika tjänsteleverantörer stå för. De tio procenten som Volkswagen själva står för ska möjliggöra för andras innovationer, säger Christoffer Börjesson.

Ge proptech-bolagen tillgång till fastighetsdata
Samma resonemang går att överföra till fastigheter, enligt Christoffer Börjesson. Liksom Volkswagens ingenjörer i första hand fokuserar på att underlätta för tjänsteleverantörer att bilens tekniska system, bör fastighetsägare ge proptech-bolag öppen och säker tillgång till data från fastigheternas tekniska system, säger Christoffer Börjesson.

– Fastighetsägare bör investera i teknik som möjliggör för externa leverantörer att koppla upp till och få information från de tekniska systemen. Det handlar om att skapa en digital plattform, ett gränssnitt, där leverantörer får tillgång till fastighetsdata som de kan utnyttja för att utveckla nya tjänster som effektiviserar och automatiserar driften.

Förutsättningar för en ”perfect match”
Christoffer Börjesson ser stora möjligheter för framtida kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar i fastighetsförvaltningen.

– Runtom i Norden finns mer än sjuhundra proptech-bolag och gott om investeringsvilligt kapital. Men det finns en tröghet idag att komma åt informationen från fastigheternas tekniska system. Här finns förutsättningar för en perfect match.

Samverkan behövs inom branschen
Större fastighetsägare kan ha muskler att bygga en digital infrastruktur på egen hand. Men enligt Christoffer Börjesson behövs samverkan. Branschgemensamma överenskommelser och standarder är nödvändiga för att skapa tydliga incitament och skalfördelar för de som digitala tjänsteleverantörerna.

– Det måste finnas en kritisk mängd fastighetstekniska system som är uppkopplade och åtkomliga för utvecklingsbolagen. Först då blir det verkligt attraktivt för dem att ta fram nya smarta tjänster, säger Christoffer Börjesson.

– Ta Myrspoven och andra liknande bolag, de ska inte behöva ta fram unika produkter för att lösa problem i varje enskild fastighet. De ska kunna jobba som ett community för att enkelt nå fastighetsdata från hela branschen.

Satsa på infrastruktur framför hyresgäst-app
Christoffer Börjesson får ofta frågan från enskilda fastighetsägare vilken digitalisering de ska satsa på. Hans viktigaste råd: våga vara långsiktig, bygg infrastruktur, undvik punktinsatser. Hellre en mindre digital tjänst som når alla lägenheter, än enstaka fastigheter som innehåller allt, säger han.

– Om en fastighetsägare som har en begränsad pott pengar väljer mellan att utveckla en egen app för hyresgäster eller att bygga infrastruktur, ja då hade jag satsat på infrastruktur.

Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega