Partnertext från Newsec

”Vi vill öka klimattänket hos våra kunder”

Med hjälp av digitala mätverktyg kan vi nu i realtid följa medieanvändning och brukarbeteenden och skräddarsy lösningar för varje fastighet. Newsec har ett dedikerat team med hög kompetens inom det här området och förmånliga ramavtal med ett antal handplockade underleverantörer.

Richard Björn, Teknisk Chef på Newsec, berättar om Newsecs vision om allt mer digitaliserade och effektiviserade energisystem.

Jag har under min yrkeskarriär jobbat med människor, produktion och teknisk förvaltning vilket gett mig betydelsefull erfarenhet när det kommer till system och processer. Det jag lärt mig är framförallt att förstå sambandet mellan beståndsdelarna; produktion, människor och tjänster.

Hur kan vi skapa effektivitet och värde för kund genom att kombinera mätbarhet med att förändra människors beteende? Detta är något vi på Newsec hela tiden jobbar med att utveckla för att inte endast erbjuda de bästa tjänsterna just nu utan även kunna möta efterfrågan i ett senare skede.

Tre avgörande komponenter
Grunden för att avgöra en byggnads energianvändning är klimatskalet, tekniska installationer och brukarbeteende.

Vi tittar på dessa tre komponenter för att först visualisera och följa fastighetens energianvändning, ifrågasätta om trenden är rätt för den specifika fastigheten och följa hyresgästernas beteendemönster.

Helhetsupplägg för energiförbrukning
Det Newsec gör är att erbjuda ett helhetsupplägg för energiförbrukning. Med vår kompetens, våra hållbara värdekedjor och stora volym på inköp kan vi skräddarsy lösningar utefter fastighetens förutsättningar.

Vi arbetar alltid transparent där du som kund ska kunna se hur fastigheten går och vilken effekt vårt arbete ger.

Ge alternativ för att minska
I framtiden vill vi genom digitalisering och mer automatiserade instrument kunna presentera data som inte kräver att någon är på plats för att göra en bedömning av prestanda. En stor del av energiarbetet ligger även i hyresgästernas händer. Ska vi nå hela vägen måste vi även arbeta nära dem

Det måste finnas en vilja att arbeta med sin elförbrukning och där är det vår uppgift som förvaltare att påvisa deras användning och ge dem alternativ för att reducera den. Det är därför viktigt att väcka engagemang i fastigheten, att få den att fungera som ett litet välorganiserat samhälle.

Newsecs innovationslabb
Vi kan med vår kunskap och rätt teknik dra korrekta slutsatser och arbeta med kompetenta samarbetspartners för att lyfta hela kundens bestånd och öka klimattänket hos hyresgästerna.

Med Newsecs innovationslabb, som vi driver tillsammans med våra kunder, jobbar vi proaktivt för att identifiera problem, hitta lösningar och skapa nya vägar för att effektivisera energiförbrukningen.

Richard Björn
Teknisk Chef på Newsec

richard.bjorn@newsec.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega