Atrium Ljungbergs trendrapport om framtidens kontor

Morgondagens medarbetare har fler än ett kontor. Flexibla kontorslösningar, co-working och kontorshubbar ökar. Social hållbarhet blir viktigare när kontorslokaler utformas. Detta enligt Atrium Ljungbergs framtidsstudie om arbetslivet efter pandemin.

Pandemin tvingade många av oss att börja jobba hemifrån.

Nu, ett och ett halvt år senare, öppnar kontoren återigen. Vad är det för arbetsplatser vi går tillbaka till? Vilka blir pandemins långsiktiga effekter på arbetslivet och hur ser framtidens kontor ut?

Det är frågor som Atrium Ljungberg försöker besvara i sin studie Hybriduniversum – Flera framtider för arbetslivet.

– Vi kommer att se en påverkan inom kontorets fyra väggar. Men den stora förändringen sker utanför kontoret: hur städer planeras och hur ledarskap och medarbetarskap fungerar. Det tycker jag den här studien visar tydligt, sade Marco Checchi, inredningsarkitekt på Stockholm Studios, vid ett webbinarium där Atrium Ljugbergs rapporten presenterades.

Forskare, företagsledare och tjänstemän intervjuade
Vid webbinariet diskuterade Atrium Ljungbergs vd Annika Ånäs rapportens slutsatser i ett samtal med forskaren och rådgivaren Anders Parment, ledarskapskonsulten Frida Lundh och Marco Checchi.

I rapporten har Atrium Ljungberg, med stöd av strategibyrån Hint, intervjuat experter och forskare och även frågat såväl företagsledare som tjänstemän om deras önskemål.

– Pandemin har inneburit ett paradigmskifte. Vi har snabbspolat vårt arbetssätt med fem–tio år och blivit mer digitala. Det finns ett stort behov av att samla kunskap för att förstå vad som blir det nya normala för att också kunna fatta rätt beslut för framtiden, sade Marco Checchi.

Ökat fokus på social hållbarhet och hälsa
Några konkreta förslag presenteras inte i rapporten, däremot identifieras ett antal trender som kommer att påverka arbetslivet i framtiden – trender som rymmer både möjligheter och utmaningar.

En sådan trend är ett ökat fokus på social hållbarhet och välmående – ett avsnitt i rapporten kallas ”Från arbetsplats till hälsopalats”.

Mer än hälften av de intervjuade tjänstemännen, och var fjärde företagsledare, svarar enligt rapporten att fastighetsägare i planeringen av framtida kontor bör fokusera på hälsa och välmående.

Sex av tio tillfrågade företagsledare anser att social sammanhållning är en viktig aspekt när framtidens kontor utformas.

Från aktivitetsbaserat till relationsbaserat kontor
I rapporten konstateras också att det successivt har skett en omorientering från funktionella till emotionella kriterier när människor väljer arbete, inte minst drivet av en yngre generation på väg in i arbetslivet.

Om kontoren de senaste åren har varit aktivitetsbaserade kommer de, enligt Atrium Ljungbergs rapport, i framtiden att bli allt mer relationsbaserade och utgå från människans behov.

Flexibla kontor hjälper till med livspusslet
På frågan om kontorsarbetsplatser alls behövs i framtiden eller om vi enbart kommer att jobba hemifrån är rapportens svar både och: ”Tillgången till fler kontor spås bli den nya normen”.

Många intervjuade tjänstemän har upplevt stora fördelar med distansarbete, främst minskad restid och lättare att få ihop livspusslet framför allt.

Samtidigt uppger sju av tio tjänstemän att de har saknat gemenskapen från kollegorna på kontoret. För att kunna erbjuda en kompromiss, både kortare restider och gemenskap, kommer antalet flexibla kontorslösningar att fortsätta växa, tror Atrium Ljungberg.

Lösningar som passar alla
Före pandemin utgjorde co-working, kontorshubbar och leva-bo-kontor endast ett par procent av den kommersiella fastighetsmarknaden, en siffra som enligt rapporten förväntas stiga till trettio procent inom det kommande decenniet.

”Det kommer inte att finnas en lösning som passar alla. Olika verksamheter har olika behov. Det huvudsakliga arbetet kommer att ske på kontoret, i olika kombinationer med hubbar och co-working. Men även hemmet kommer att vara en viktig pusselbit framöver”, skriver Atrium Ljungbergs vd Annika Ånås i rapportens förord.

Oavsett val av arbetsplats kommer medarbetare, enligt rapporten, att vilja bibehålla den individuella frihet och möjlighet att styra sin arbetstid som distansarbetet under pandemin har erbjudit.

Det kommer att kräva både innovativa kontorslösningar och nya sätt att organisera arbetslivet.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Atrium Ljungberg om framtidens arbetsliv

Rapporten Hybriduniversum – Flera framtider för arbetslivet bygger på längre intervjuer med ett tjugotal forskare och experter – arkitekter, psykologer, ekonomer och entreprenörer.

Dessutom har 200 företagsledare och drygt 1 000 anställda tjänstemän i Sveriges fyra största städer svarat på enkätfrågor om sina önskemål och förväntningar på framtidens arbetsplats och arbetsliv.

Läs rapporten här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega