Efter vårens kris blickar Atrium Ljungberg framåt

Tvärstopp på nya uthyrningar och anstånd med betalningar. Vårens coronakris drabbade även Atrium Ljungberg. Men nu ser fastighetschef Mattias Celinder att det har börjat vända.

– Uthyrningsmässigt tog det naturligtvis tvärstopp i våras. Ingen var sugen på att öppna något nytt och över en natt började många jobba hemifrån. Men mot slutet av våren och under juni och juli har läget sakta återgått till det ”normala”, både på kontors- och handelssidan, säger Mattias Celinder.

När coronakrisen bromsade in hela samhället erbjöds till en början mycket stöd och information till lokalhyresgäster. De värst drabbade hyresgästerna fick anstånd med betalningen, och man tecknade cirka 450 tilläggsavtal om hyresrabatter.

Dialog, hjälp och stöd
De statliga stödpaketen sjösattes i juli och utöver hyreslättnader har Atrium Ljungberg även guidat hyresgäster i reglerna kring omställningsstöd och permitteringsstöd.

– Våren kantades av dialoger med hyresgäster och mycket praktisk hjälp. Vi har även haft ett bra samarbete med Fastighetshetsägarna kring de statliga stöden.

Ingen ökad vakans
Även om många verksamheter har pressats hårt, framförallt restauranger och butiker inom konfektion, har våren och sommaren inte medfört någon ökad vakans.

– Nej, det är inga hyresgäster som har avslutat sina hyresavtal i förtid. Ett fåtal butikskedjor har gått i konkurs, men de flesta av dem har fortsatt sin verksamhet med nya ägare vilket gör att de inte lämnat sina lokaler hos oss.

Många frågetecken
Vad gäller den fysiska miljön har en del kloka lokalanpassningar gjorts av våra hyresgäster, konstaterar Mattias Celinder. Men inga större ombyggnader kopplade till pandemin har skett för att anpassa lokaler till nya användningsområden.

Efter vårens snabba inbromsning av samhället har kunder nu börjat återvända till butiker och handelsplatser. Bolaget har också märkt ett ökat antal besökare i sina kontorsfastigheter efter semestrarna. Även internt har arbetet till viss del återgått till hur det såg ut innan corona.

– Kommer vi tillbaka hur det var innan? Eller vad blir det nya normala? Vi försöker bilda oss en uppfattning. Det är vanlig fastighetsförvaltning, att lyssna, anpassa vårt erbjudande och se hur kan vi agera framåt, säger Mattias Celinder.

Bygger om handelsplats
På handelsplatsen Mobilia i Malmö pågår sedan en tid en ombyggnation av det övre våningsplanet. Det är en del i bolagets vision om att skapa ett urbant stadskvarter med blandade verksamheter där vård och hälsa är en viktig del.

På övre plan, som tidigare inrymde några tusen kvadratmeter butiksyta, har redan etablerats en förskola. I oktober öppnar en vårdcentral och på sikt flyttar även folktandvården in.

– Det här beslutade vi om tidigare, men coronakrisen har bekräftat att vi är på rätt väg, säger Mattias Celinder.

Ny verklighet
Pandemins långsiktiga effekter på lokalförvaltningen är dock till stor del fortfarande osäkra.

– Kommer vi till exempel att krympa kontorsytor för att vi jobbar mer hemifrån? Eller behöver vi istället mer space för att hålla avstånd? Några svar har vi inte, vi kan bara spekulera. Det vi vet är att vi inte kommer tillbaka till det som var innan, det blir en ny verklighet, säger Mattias Celinder.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Atrium Ljungbergs totala fastighetsbestånd uppgår till 1,2 miljoner kvadratmeter. Nedan bolagets kontrakterade årshyra per lokaltyp och region.

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega