Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Därför trivs så många att jobba i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen har ett starkt fäste i Great Place to Works årliga rankning av Sveriges Bästa Arbetsplatser. På topp 15 hittas bland andra Mimer, Stångåstaden, Wihlborgs Fastigheter, Atrium Ljungberg och Svenska Bostäder/Stadsholmen. Vad är det bolagen gör som är så ”rätt”?

– Det är svårt att säga varför just fastighetsbranschen placerar sig så högt, men några bolag har varit tidigt ute och haft höga ambitioner att bygga en riktigt bra arbetsplats, lyckat synas bland Sveriges Bästa Arbetsplatser och kanske har det gjort fler bolag i branschen nyfikna och intresserade? Både de positiva effekterna framgången medför, men också möjligheten att synas, kan inverka, säger Great Place To Works vd Maria Grudén och tillägger:

– Behovet att rekrytera till flera olika typer av tjänster eller arbeten, av vilka flera har brist, kan också vara en morot som driver detta arbete framåt.

Vad är det bolagen gör som är så ”rätt”?
– Generellt sett har de ett genomgående tänk, jobbar brett med allt från vision till mål, värderingar, rekrytering, kommunikation och fördelning… Det här är en långsiktig bransch, kanske har man då också ett långsiktigt tänk vad gäller arbetsplatskulturen och har uthållighet att bygga över tid.

– Det finns flera ganska olika typer av personalgrupper och det blir då viktigt att bygga kulturen på ett sätt som är bra för alla, inte bara för vissa yrkesroller. Alla förenas med siktet inställt på att förbättra boende- och eller arbetsmiljön för kunden, det ger mening och innehåll.

Och hur tänker du kring de som inte riktigt kommit i gång med att arbeta systematiskt med sin arbetsplatskultur?
– Detta är ibland området för dåliga undanflykter… ”det är svårt för just oss att arbeta med att bygga en stark arbetsplats, mycket lättare för andra”. Gilla läget som just ni har och arbeta utifrån det. Det finns alltid styrkor att bygga på och egna perspektiv att utgå från.

– Ni har inte råd att inte arbeta med er kultur, om ni inte gör det så kommer den att uppstå ändå, skillnaden är att ni då inte kan påverka den på samma sätt.

Fastighetsbranschen beskrivs ofta som en ganska anonym bransch, långt ifrån alla känner till den stora bredden av yrken och roller som den rymmer. Och många av branschens yrken handlar lika mycket om att arbeta med människor som med ”hus”. Är det kundnärheten som är nyckelordet här?
– Branschen har ju ett samhällsuppdrag som det är lätt att vara stolt över. Det är så påtagligt, bostäder och exempelvis kontorsmiljöer är något som andra människor ser och kan värdera. Många medarbetare har mycket kundkontakt och det blir ytterst viktigt för företagen att de anställda är goda representanter som vill utföra riktigt bra service. Medarbetarnas engagemang får direkt påverkan på hur företaget uppfattas externt.

– Ibland är det även så att om man inte syns så mycket eller kännedomen inte är så hög, så anstränger man sig mer för att kunna synas, både för att bygga stolthet internt och för att komma fram på något sätt i bruset.

Flera höga placeringar tyder också på att det finns goda exempel på ledarskap som lyfter arbetsplatskulturen? Vad är det viktigaste att lyfta fram här?
– Att ledarskapet lägger enormt stor vikt vid kommunikation och dialog internt, detta är nog en av de starkaste delarna. I internkommunikationen läggs kraft på att nå alla medarbetare, oavsett roll. Det kräver flera olika kanaler och tillfällen för att nå fram. Varje ledare har heller inte så många medarbetare, vilket innebär att man hinner med varje person och relation.

– Det gäller även att inte ge sig inte förrän ”alla är med”. Alla ska ges tid att förstå och bidra till aktiviteter och kultur. De bolag som rankar sig högt är ofta duktiga på att se unika kompetenser, som kan göra skillnad för just de medarbetarna när de gör sitt jobb, det vill säga värderar det som just den medarbetaren har och som kan göra jobbet, och därmed slutresultatet, ännu bättre.

Arbetsgivarvarumärket då, hur ska fastighetsbolagen tänka för att locka nya medarbetare? Detta är ju en bransch som nu och framöver är i stort behov av att rekrytera arbetskraft.
– Våga prata om det ni har! Det handlar om att våga och vilja lyfta fram hur arbetsplatsen ser ut löpande – här behöver man ha en ”always-on” -inriktning, det vill säga kommunicera hela tiden. Att lyfta fram arbetsplatsen ska vara ett naturligt inslag i att kommunicera externt.

Vilka andra branscher eller aktörer vill du tipsa om att snegla på för inspiration, och varför?
– IT-branschen var ju bland de första som insåg vikten och värdet av att skapa riktigt bra arbetsplatser, här ligger man fortfarande mycket långt framme. Det blir en nödvändighet för att bygga organisationer som håller. Ofta är det branscher med stor konkurrens, både vad gäller kunduppdrag och medarbetare som går i bräschen.

Var ska bolagen börja, vad är viktigaste området att inventera för det bolag som vill upp på listan Sveriges Bästa Arbetsplatser?
– Det klassiska området kommunikation… det går inte att kommunicera för mycket eller ha för mycket dialog. Vidare gäller det också att inse att det inte är de stora gesterna som spelar roll, inte priser, konferenser och så vidare, utan det är det löpande arbetet i vardagen som är det viktiga – vad gör du varje dag?

– Jag brukar säga att man måste: tro på vikten av att arbeta med frågorna, ha mod att driva dem trots eventuellt motstånd, samt ork att vara uthållig. Resultaten kommer över tid, inte i det korta perspektivet.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Hitta och behåll era talanger! Employer Branding-strategins 3 steg

Anne Margrethe Mannerfelt, Great Place To Works specialist inom Employer Branding, sammanfattar det så här:

  1. Utveckla er arbetsplatskultur. Förstå vad som driver engagemang hos era medarbetare och se till att ni har en arbetsplats som bygger på tillit, stolthet och gemenskap.
  2. När ni har högt engagemang och en bra arbetsplatskultur, dags att formulera ert erbjudande – ert Employer Value Proposition, EVP. Bygg det på det som driver engagemang. Igen: Tillit, stolthet och gemenskap
  3. Dela budskapen. Uppmana era medarbetare att vara ambassadörer för ert varumärke. Ni säkrar att det blir intressant för dem genom att formulera ett EVP som engagerar dem, som de själva ställer sig bakom. Då lägger de ut poster som höjer deras personliga varumärke såväl som företagets.

Mer om Employer Branding Employer Branding är ditt viktigaste verktyg för att hitta och behålla talanger (greatplacetowork.se)

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. De har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats. Årligen delar de ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser”  Great Place to Work – Sveriges Bästa Arbetsplatser – GPTW

Fastighetsbranschen har ett starkt fäste i Great Place To Works rankning för 2021: 4 av 15 topplaceringar i kategorin Medelstora organisationer ”50 till 249 medarbetare”: Mimer (1!), Stångåstaden (5), Wihlborgs Fastigheter (10) och Atrium Ljungberg (11). Branschen finns exempelvis även representerade på topplistan över Stora organisationer, ”+250 medarbetare” genom Svenska Bostäder/Stadsholmen (13). Hela listan: Sveriges bästa arbetsplatser 2021  » Great Place to Work – Sveriges Bästa Arbetsplatser – GPTW

Läs även artikeln ”Så jobbar Sveriges bästa arbetsplats

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega