Allmännyttans hyror klara i Stockholm

Hyresöverenskommelsen för 2019 mellan de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen region Stockholm är klar. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 2,35 procent från den 1 januari 2019.

– Det är bra att vi nått en överenskommelse så att nya hyror kan börja gälla från den 1 januari, säger Familjebostäders vd Jonas Schneider. Det ger en tydlighet för våra hyresgäster och även för oss som bolag.

I överenskommelsen undantas lägenheter i ett antal företrädelsevis nyproducerade fastigheter som istället får en hyreshöjning med 1,85 procent.