Partnertext från Faval

Nytt projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet Digifast. Ett av målen är att erbjuda fastighetsskötare och fastighetsvärdar fortbildning inom digitalisering. 

Fastighetsbranschen digitaliseras i ett högt tempo och det är en utmaning för företagen i branschen att hänga med i utvecklingen. Kunderna ställer höga krav på fastighetsägare att leverera smarta och hållbara lösningar i fastigheterna, samtidigt som medarbetarna i branschen skall fortbildas för att kunna drifta och hantera den nya tekniken.

Små och medelstora företag
I projektet Digifast ska branschens fortbildningsbehov inom digitalisering kartläggas och en kompetenshöjande utbildning tas fram för målgrupperna fastighetsskötare och -värdar på SME-företag, alltså små och medelstora företag.

Projektet innefattar viktiga yrkesroller vars attraktionskraft behöver öka för att fler kvalificerade sökande ska välja de utbildningar som erbjuds, samt för att fler kvinnor ska söka sig till yrkesrollerna.

Utlysningen om projektmedel från ESF hade som syfte att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor.

Christina Liljekvist.

Analys och förstudie
Projektet inleds med en analys- och förstudiefas de första sex månaderna för att kartlägga kompetensbehoven inom digitalisering. Kartläggningen kommer att ligga till grund för utformningen av utbildningarna inom projektet.

För att visa på fördelarna som digitalisering och innovativa lösningar ger kommer inspirationsseminarier att arrangeras runt om i landet. Målet är att inspirera och skapa engagemang inför utbildningstillfällena.

Förutom att identifiera cirka 500 personer till inspirationsseminarier kommer 50 personer inom målgrupperna att kunna erbjudas validering via Faval. Utöver det kommer FU även att ta fram yrkesrollsfilmer som beskriver fastighetsskötaren och -värdens yrkesroll utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

En vinst för alla parter
– Med projektet Digifast kommer branschen att kunna kartlägga framtida kompetensbehov kopplat till digitalisering samt ge företagens medarbetare en möjlighet att kompetensutvecklas. En vinst både för företagen, branschen och den enskilda individen, anser Christina Liljekvist, projektledare för Digifast.

– Är man en arbetsgivare inom fastighetsbranschen och vill vara en del av projektet går det bra att anmäla intresse till mig fram till sommaren 2019, säger Christina Liljekvist.

Projektet startade den 1 februari och pågår fram till 31 januari 2022.

Fakta om Digifast
Projektnamn: Digifast
Projektledare: Christina Liljekvist, christina.liljekvist@fastun.se 
Projektägare: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Projekttid: 1 februari 2019 – 31 januari 2022
Målgrupp: Fastighetsskötare och fastighetsvärdar i SME-företag (högst 50 anställda). Deltagande företag får ej ha mottagit stöd eller bidrag till en summa av max 200 000 euro under en treårsperiod.
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens