Hur kan storkök spara mest energi?

storkök

En förstudie från Belok har jämfört olika modeller för att med digitalt stöd och återkoppling minska energiförbrukningen i storkök.

I storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen har undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal.

Studien innefattar bland annat referenskök, förslag på mätstruktur och intervjuer med köksmästare. Rapporten finns att läsa i länken under artikeln.

Stor potential
I både nya energieffektiva och befintliga byggnader har konstaterats att storkökens energianvändning är konstant hög.

I ett tidigare Belok-projekt kallat ”Energieffektiva storkök” påvisades att potentialen för minskad energianvändning är upp till 50 procent där beteendeförändring hos storkökspersonalen kan stå för minst 10 procent. En viktig del för ett ändrat beteende är förståelse och motivation.

Förstudiens uppgift
Den nya förstudien från Göteborg syftar till att ringa in vilka mätdata och information som är relevant för storkökspersonal att ta del av samt hur detta bör tillgängliggöras i en digital lösning (applikation) för att stödja och motivera till ett förbättrat beteende för en minskad energianvändning i det dagliga arbetet.

Förstudien ska konkretisera hur ett kommande genomförandeprojekt ska läggas upp vad gäller teknisk lösning (mätning och applikation/gränssnitt) samt test och utvärdering i ett relevant antal kök.

Mätare saknas
Det finns dock begränsningar i möjligheten till mätningar, skriver forskarna i förstudien. Problemet är att i stort sett all storköksutrustning som finns tillgänglig på marknaden saknar möjligheten att få mätdata från enskilda maskiner.

Om beställare börjar efterfråga denna typ av möjligheter kommer troligtvis fler tillverkare svara upp mot de krav som ställs, skriver forskarna.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se