Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Stena Fastigheter satsar på co-living

– Vi vill möta en växande efterfrågan och samtidigt utveckla bostaden för framtida kunder och affärsmodeller, säger Emmelie Sjögren. Foto Stena Fastigheter

Stena Fastigheter planerar för att ha 700 co-living-boenden om fem år. Projektledaren Emmelie Sjögren berättar varför bolaget testar den nya boendeformen.

Co-living – att flera hyresgäster bor tillsammans och samutnyttjar vissa ytor – kan minska bostadsbristen och vårt klimatavtryck. Samtidigt ger det fastighetsägare möjligheter att utveckla nya affärsmodeller inom delningsekonomin.

Under senare år har mindre konceptbolag startat co-living-boenden och nu ser vi även att intresset växer bland bostadsbolagen.

Ett exempel är Stena Fastigheters planer på co-living-boenden i Göteborg, Stockholm och Malmö. Förvaltarforum intervjuade Emmelie Sjögren, som ansvarar för projektet.

Hur kommer det sig att ni startar co-living?
– Vi vill möta en växande efterfrågan och samtidigt utveckla bostaden för framtida kunder och affärsmodeller. Det kan också öka attraktiviteten hos den svenska bostadsmarknaden för internationella kunder. Vi är en långsiktig fastighetsägare och för oss är det viktigt att erbjuda boenden där människor trivs och kvarter där man bor kvar, kanske inte i samma lägenhet eller boendeform men i samma område. Så det är viktigt för oss att kunna erbjuda olika typer av boende i samma område. Vi är övertygade om att vi får trivsammare och trevligare områden på det viset, säger Emmelie Sjögren, som även menar att co-living är ett sätt att anpassa boendet till hyresgästernas olika behov, önskemål och betalningsvilja.

Var har ni fått inspiration att starta co-living från?
– Olika former av co-living-boenden finns över hela världen idag, och de ser lite olika ut beroende på vem man vänder sig till. Vi har varit runt i olika städer internationellt och tittat på deras upplägg för att kunna ta hem och anpassa det till vår vision för vad ett bra boende är. Gemensamma nämnare är att det är ett boende där flera bor tillsammans och samutnyttjar vissa ytor. Sen finns det ofta olika typer av tjänster kopplade till boendet.

Vilket intresse finns det för att bo i co-living hos er?
– Det finns intresse både från unga, familjer och äldre som vi ser idag. Det finns flera globala trender kopplade till urbanisering och digitalisering, samt nya flyttmönster som påverkar vad som efterfrågas. Så vi tror att efterfrågan kommer att utvecklas till att omfatta fler grupper. Även nya inkomstmönster i en växande gig-ekonomi gör att efterfrågan idag är mer nyanserad. Vi ser också ett intresse från företag med internationell verksamhet, där man vill stötta sina medarbetare med ett hem.

Hur ser Stena Fastigheters planer för co-living ut?
– Vi planerar för 700 coliving-boenden de kommande fem åren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi gör både om befintliga ytor till co-living och adderar co-living till nyproduktionsprojekt. Sinsemellan är lösningarna lite olika. Det handlar både om att vi vill utveckla och lära oss mer och att vi alltid utgår från de lokala förutsättningar, läget och nischar detta utifrån vad kunderna vill ha.

Vad tror du om framtiden för denna boendeform?
– För vår del kommer coliving vara en boendeform som kompletterar våra övriga erbjudanden, men det är en långsiktig satsning för oss. Vi vill att människor ska trivas hos oss och bo kvar länge, oavsett om man ska flytta hemifrån, jobba i en annan stad, eller vad behoven nu kan vara. Vi har 25 000 hyresrätter idag, så rent numerärt kommer det vara en marginalprodukt. Däremot ser vi ett stort värde just för att co-living-boendena kan vara testbeds för oss när vi utvecklar nya tjänster till våra kunder och lär oss mer om kundernas behov och önskemål kopplat till framtidens boende. De tjänsterna kan vi sedan rulla ut i hela vårt bestånd och där ligger ett stort värde för oss.

Var kommer era första co-living-boenden finnas?
– Till att börja med rullar vi ut co-living-boenden i Göteborg och Stockholm. Först ut är en nybyggnation på Nybergstorg i Stockholm. I Göteborg kommer våra första boenden att finnas i centrala och halvcentrala lägen.

Vad får hyresgästen i era co-living-boenden?
– Grundkonceptet bygger på att varje kund har ett eget rum, toalett och egen förvaring. Resten är gemensamma ytor. Till det tillkommer olika tjänster kopplade till digitala plattformar och delningsekonomi. De starka drivkrafterna kopplade till co-living är att kunderna vill ha ett modernt, klimatsmart boende som är flexibelt och där tillgång till ett nätverk, olika ytor, funktioner och prylar är viktigare än ägandeskapet.

Vad kostar det för hyresgästen?
– Som att bo i en vanlig lägenhet men du får större kök och mer umgängesytor och så klart en community.

Är co-living mer lönsamt än att hyra ut vanliga lägenheter?
– För oss motsvarar det lönsamheten på en vanlig lägenhet. Möjligheten för oss på sikt handlar ju om att vi kan testa nya koncept, erbjuda kringtjänster och hur vi kan hitta goda samarbeten med externa parter som kan komplettera och addera värden som efterfrågas av kunden. Det kan vara olika typer av abonnemangsbundna tjänster som kan stängas av/sättas på från månad till månad. Vi kommer att testa och utveckla nya appar, olika tjänster kopplade till en enkel vardag och vi investerar i det tekniska nätet för att möjliggöra fler digitala tjänster framöver. Utvecklingen sker i nära samarbete med våra kunder, som en del av vårt arbete med Relationsförvaltning. Idag har vi till exempel bilpooler, cykelpooler, gym och odlingslotter som alla har kommit till i dialog med kunderna.

Ställer co-living speciella krav på förvaltningen?
– Vi kommer att ha en särskild community manager som arbetar med enheterna så att kunden har en kontakt in. Co-living-kunderna vill ha ”glokala” tjänster, man vill vara en del av den globala världen och följa dess trender men nätverka i det lokala området för att tidseffektivisera och förenkla vardagen. Till exempel vill man ha ren och snygg sopsortering, tillgång till fritidsprylar, gemensamhetslokal, gym, transport, leveranser och funktioner för att främja en hållbar livsstil.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Stena Fastigheter satsar på co-living"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega