Åtta exempel på lönsam energieffektivisering

Stena Fastigheters renovering av fem hus i Backa Brunnsbo är ett av åtta exempel på lönsamma energieffektiviseringar. Foto: Stena Fastigheter

Bebo har samlat åtta goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder hos bostadsföretag.

Exemplen handlar om allt från nytt klimatskal och tilläggsisolering till åtgärder i undercentraler och byte av torkutrustning.

Agneta Persson.

Se på flera mål samtidigt
– Flera av åtgärderna är otroligt lönsamma och minskar både energikostnaderna och koldioxidutsläppen jättemycket, säger Agneta Persson, energiexpert på konsultföretaget Anthesis.

Hos Kopparstaden i Falun gjorde man en energibesparing på 8 procent genom att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme samtidigt som energikostnaden minskade med 42 procent och koldioxidutsläppen med 87 procent. Det är därför viktigt att ha ett multidisciplinärt perspektiv och se på olika mål samtidigt, inte bara titta på energi.

Åtgärderna i de åtta exemplen har bland annat inneburit bättre inomhusklimat, högre fastighetsvärde, högre driftsäkerhet och minskat underhållsbehov.

Nytt klimatskal och tilläggsisolering
Ett av de goda exemplen är Stena Fastigheters renovering av tre punkthus och två lamellhus i Backa Brunnsbo i Göteborg. Fasaderna renoverades och fasader och tak tilläggsisolerades, dessutom installerades frånluftsvärmepumpar.

Direktavkastningen för projektet är sex procent. Vinster är bland annat energibesparing, förbättrat inneklimat och höjt fastighetsvärde.

Mattias Westher.

Fokus på helheten
– Resultatet blev mycket bättre än vi trodde från början och lönsamt tack vare att vi hade fokus på helheten, säger Mattias Westher, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter i Göteborg, och tillägger;

– Vi hade aldrig fått så bra resultat om vi inte jobbat så mycket med klimatskalet, byggt bort köldbryggor och fått bort köldstrålning från fönster och väggar.

Nedan kan du ladda ned faktablad om alla de åtta goda exemplen.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega